Pracownik przy zbiorach – co powinien wiedzieć o zatrudnieniu i jakie formalności dopełnić.

W niektórych sadach trwają jeszcze ostatnie zbiory późnych odmian jabłek, a od wprowadzenie umowy o pracę przy zbiorach minęło już prawie pół roku. To dobry moment, by przyjrzeć się temu, w jaki sposób wprowadzone regulacje funkcjonują na rynku.

Marta Tomaszewska, Kierownik Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie KALASOFT Sp. z o.o.:

– Pierwsze miesiące potwierdziły to, czego można było spodziewać się z prognoz dotyczących umowy o pracę przy zbiorach. Najwięcej trudności ten nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej nałożył na pomocników zatrudniających się do pracy przy zbiorach, a nie ich pracodawców. W tym przypadku do obowiązków każdego pracodawcy, czyli np. przedsiębiorcy rolnego, uczelni czy indywidualnego rolnika należało i należy:

 • zawarcie umowy,
 • zgłoszenie pomocnika w ciągu 7 dni do KRUS,
 • opłacenie składek,
 • uwzględnienie w zeznaniu rocznym informacji o przychodach z innych źródeł oraz sporządzenie dla pomocnika deklaracji PIT8c.

Na uczelniach rolniczych mających własne gospodarstwa tego typu deklaracje funkcjonowały już wcześniej. Dotychczas przeważająca większość z nich korzystała i korzysta jednak z innych form zatrudnienia.

Niezależnie od pracodawcy, u którego zatrudniał się pomocnik przy zbiorach, powinien on pamiętać o rocznym rozliczeniu się na druku PIT-36. W związku z projektem rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, niewykluczone, że zajdą jeszcze zmiany odnośnie tego druku. Warto zachować więc czujność – podsumowuje Marta Tomaszewska, Kierownik Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie KALASOFT Sp. z o.o. będącej liderem na rynku zintegrowanych systemów klasy ERP wspomagających zarządzanie uczelniami wyższymi w Polsce.

Przypomnijmy, że do najważniejszych obowiązków osób zatrudniających się na umowę o pracę przy zbiorach należy:

 • zliczanie liczby przepracowanych dni (max. 180 w ciągu roku),
 • złożenie odpowiedniego zeznania podatkowego i zapłacenie podatku.

Przychody uzyskane jako „pomoc przy zbiorach” nie mogą być pomniejszane o jakiekolwiek koszty uzyskania przychodu.

UDOSTĘPNIJ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.