Sadowniku ? Jakie pH ma Twoja woda ?

Sadowniku! Jakie pH ma Twoja woda?

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak istotny jest odczyn pH wody, którą stosujemy w naszych gospodarstwach do wykonywania oprysków. Podwyższony poziom pH wpływa bowiem na dezaktywację niektórych substancji czynnych, a co za tym idzie, obniżenie skuteczności zabiegu.

Już za kilka dni wyjedziemy naszymi opryskiwaczami w pola. Niezwykle istotnym jest, abyśmy zbadali wcześniej pH wody w miejscach jej ujścia. Zazwyczaj odczyn wody, którą wykorzystujemy w naszych gospodarstwach do zabiegów, czy tą w beczkach czy też studniach głębinowych jest powyżej 8. A widzieć musimy, że większość fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz regulatorów wzrostu wymaga pH na poziomie 4 – 7.

Brak odpowiedniego odczynu zaowocuje obniżeniem skuteczności działania oprysku, za sprawą szybkiej degradacji substancji czynnej. Wszystkie środki, które stosujemy, przy pH wody wyższym niż 7, nie zostaną poprawnie wchłonięte przez roślinę.

Mówimy często, że preparaty słabo działają. A może przyczyną jest nieodpowiednie pH wody? Wysokie pH przyśpiesza rozkład substancji aktywnych. Fungicydy i insektycydy wykazują osłabione działanie, podobnie herbicydy. Szczególnie szybko rozpadowi ulega mankozeb oraz kaptan. – Badania prowadzone w polskich sadach już wiele lat temu, niezbicie wykazały, że przy pH równym 8 (a jest to sytuacja, która ma miejsce w połowie naszych gospodarstw), kaptan po 10 minutach uzyskuje stan połowicznego rozpadu. Co oznacza, że już w momencie wyjazdu z gospodarstwa w pole, połowa substancji czynnej zdegraduje się. Przy pH 7 czas rozkładu to 8 godzin, przy pH 5 – 32 godziny.

Środki nie są tanie, a my czasem na własne życzenie podwajamy koszty pracy. Jak można zbadać pH? Najtańszą metodą jest badanie wykonane samodzielne papierkiem lakmusowym. Wyniki nie są jednak miarodajne. Do dokładnych pomiarów przyda się ph-metr elektroniczny. Możemy również oddać wodę do laboratorium.

 

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.