w , ,

Skuteczność agrochemikaliów a pH wody używanej do oprysków …

https://kobietawsadzie.pl/wp-content/uploads/2018/03/Zrzut-ekranu-2024-04-2-o-09.49.02-1.png
Wyniki badań przeprowadzone przez różne instytucje naukowe między innymi takie jak Akademia Rolnicza w Poznaniu i Instytut Ochrony Roślin wykazały, że związki zawarte w wodzie maję istotny wpływ na działanie wielu środków ochrony roślin. Tak zwana twardość wody jest istotnym czynnikiem skuteczności wielu substancji aktywnych jak i nawozów nalistnych stosowanych w rolnictwie. Według dostępnych opracowań większość wód w Polsce to wody średnio twarde i twarde czyli z dużą zawartością jonów Ca i Mg oraz siarczanów o pH 7,2 – 8.

Twardość wody i zawartość w niej poszczególnych jonów wpływa znacząco na działanie ŚOR.

Przykładem mogą być powszechnie stosowane herbicydy formułowane jako sole i stosowane nalistnie (np. 2,4-D, MCPA, glifosat, glufosynat amonowy niektóre graminicydy czy środki sulfonylomocznikowe).
Praktyczne wskazówki dotyczące stosowania wymienionych herbicydów z wodą o różnym pH. :
– pH 4-6 dobra woda do zabiegów i do krótkiego (12 do 24 godzin) przetrzymywania środków ochrony roślin w zbiorniku opryskiwacza;
– pH 6,1-7 woda odpowiednia do zabiegów z większością środków lecz nie zaleca się ich przetrzymywania w roztworze w zbiorniku opryskiwacza dłużej niż 2 godziny; należy dodać odpowiedniego środka buforującego lub kondycjonera
– pH powyżej 7 należy dodać odpowiedniego środka buforującego lub kondycjonera.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku stosowania insektycydów czy fungicydów najczęściej używanych do ochrony roślin w gospodarstwach rolnych. Przykładowe zachowanie na podstawie pH :

W celu zwiększenia skuteczności i stabilności środków ochrony roślin zalecane jest stosowanie produktów zakwaszających i buforujących pH wody.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapylacze w pędach …

Niedobory składników w jabłoni z czego wynikają ?