w ,

Twardość wody jest istotnym czynnikiem skuteczności wielu substancji aktywnych

Badania naukowe dowodzą wpływu wody na działanie środków ochrony roślin.

Wieloletnie badania, prowadzone m.in. przez Akademię Rolniczą w Poznaniu i Instytut Ochrony Roślin, wykazały, że skład wody ma znaczący wpływ na działanie wielu środków ochrony roślin i nawozów nalistnych.

Twardość wody – kluczowy czynnik

Szczególną uwagę zwraca się na twardość wody, która determinuje skuteczność substancji aktywnych. W Polsce przeważa woda średnio twarda i twarda, bogata w jony wapnia (Ca), magnezu (Mg) i siarczany, o pH 7,2 – 8.

Konsekwencje twardej wody:

 • Ograniczona skuteczność: Jony wapnia i magnezu mogą wiązać się z substancjami aktywnymi, obniżając ich działanie.
 • Słabsze wchłanianie: Twarda woda utrudnia wnikanie substancji czynnych do roślin.
 • Zmiana pH: Wysokie pH twardej wody może dezaktywować niektóre substancje.
 • Problemy z rozprowadzeniem: Twarda woda tworzy większe krople, które mogą spływać z liści, zmniejszając efektywność oprysku.

Znaczenie dla rolników:

Zrozumienie wpływu wody na działanie środków ochrony roślin i nawozów jest kluczowe dla rolników. Stosowanie wody o odpowiedniej jakości (miękkiej, o pH 5,5-6,5) pozwala na:

 • Zwiększenie skuteczności zabiegów: Lepsze działanie substancji czynnych i wyższe plony.
 • Oszczędność środków: Mniejsze zużycie środków ochrony roślin i nawozów.
 • Ochronę środowiska: Mniejsze ryzyko skażenia gleby i wód.

Dostępne rozwiązania:

Istnieje wiele sposobów na uzdatnianie wody do oprysków, np.:

  • Stosowanie specjalnych preparatów: Zmiękczacze, zakwaszacze, adiuwenty.
  • Filtrowanie wody: Usuwanie jonów wapnia i magnezu.
  • Odzyskiwanie deszczówki: Naturalnie miękka i kwaśna.

Twardość wody i zawartość w niej poszczególnych jonów wpływa znacząco na działanie ŚOR.

Przykładem mogą być powszechnie stosowane herbicydy formułowane jako sole i stosowane nalistnie (np. 2,4-D, MCPA, glifosat, glufosynat amonowy niektóre graminicydy czy środki sulfonylomocznikowe). Praktyczne wskazówki dotyczące stosowania wymienionych herbicydów z wodą o różnym pH. :
 •  pH 4-6 dobra woda do zabiegów i do krótkiego (12 do 24 godzin) przetrzymywania środków ochrony roślin w zbiorniku opryskiwacza;
 • pH 6,1-7 woda odpowiednia do zabiegów z większością środków lecz nie zaleca się ich przetrzymywania w roztworze w zbiorniku opryskiwacza dłużej niż 2 godziny; należy dodać odpowiedniego środka buforującego lub kondycjonera
 •  pH powyżej 7 należy dodać odpowiedniego środka buforującego lub kondycjonera.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku stosowania insektycydów czy fungicydów najczęściej używanych do ochrony roślin w gospodarstwach rolnych. Przykładowe zachowanie na podstawie pH :

W celu zwiększenia skuteczności i stabilności środków ochrony roślin zalecane jest stosowanie produktów zakwaszających i buforujących pH wody.

UDOSTĘPNIJ

Rolnik, aby zakupić taką samą ilość nawozów jak 3 lata temu, musi teraz sprzedać znacznie więcej swoich produktów.

Zawiadom UOKiK o nieuczciwych praktykach sieci handlowych