w

Rosja przestaje inwestować w nasadzenia w 2020 roku???

Według EastFruit Rosja w ostatnich latach była głównym rynkiem w Europie dla dostawców sadzonek roślin owocowych i jagodowych. Niemniej jednak dane Rosstat wskazują, że całkowita powierzchnia nasadzeń wieloletnich zmniejszyła się z powodu wykorzenienia starych nieproduktywnych sadów i roślin jagodowych. Ponadto zmniejszenie dotyczyło głównie gospodarstw domowych.

„Każdego roku Rosja aktualizuje własne rekordy dotyczące sadzenia, ułatwia to hojny program wsparcia państwa. W 2019 r. Nastąpiło nawet lekkie zawstydzenie – nie było wystarczających środków na wsparcie państwa, ponieważ w rzeczywistości ogrodnicy posadzili prawie 65% więcej ogrodów niż oczekiwano. Jednak rząd publicznie obiecał, że wszyscy rolnicy otrzymają dotacje, choć z niewielkim opóźnieniem ”– powiedział Andrei Yarmak, ekonomista w dziale inwestycyjnym Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Zdaniem eksperta, do udanej realizacji projektów jagodowych i ogrodniczych w Rosji, oprócz wykwalifikowanego personelu, potrzebne jest również dostosowanie technologii do lokalnych realiów klimatycznych. Rzeczywiście, bardzo często potencjał, jaki ma pewna odmiana, który jest osiągany we Włoszech, Serbii, Niemczech, Holandii i innych krajach, jest po prostu niemożliwy do zrealizowania w warunkach klimatycznych Rosji.

W rezultacie w Rosji, mimo że rośnie produkcja owoców i jagód, zdecydowana większość produktów sprzedawana jest w segmencie niskich cen z powodu złej jakości, podczas gdy konsumenci stale podnoszą swoje wymagania jakościowe. A to negatywnie wpływa na zwrot z inwestycji w ogrodnictwo. Jeśli wsparcie rządowe zostanie nagle zmniejszone, wiele dużych gospodarstw ogrodniczych będzie nierentownych. Nawiasem mówiąc, może się to zdarzyć nawet przy utrzymaniu poziomu wsparcia państwa, gdy podaż produktów w segmencie niskich cen rośnie, a średnie ceny spadają, przewiduje ekspert FAO.

Według EastFruit, pomimo rocznego wzrostu produkcji owoców w Rosji, ich import nadal rośnie. W szczególności w ciągu ostatnich trzech lat import owoców wzrósł o jedną trzecią i osiągnął 5,1 mld USD w 2019 r. Ponadto rośnie nie tylko import owoców cytrusowych, bananów i innych owoców egzotycznych, ale także import jabłek i jagód. Na przykład w 2019 r. Import jabłek był o 15% wyższy niż w 2016 r.

Prawie wszyscy eksperci w dziedzinie ogrodnictwa w Rosji przewidują spadek sadzenia sadów i roślin jagodowych w 2020 r. Według najbardziej konserwatywnych szacunków w 2020 r. Będzie o jedną trzecią mniej wieloletnich obszarów uprawy niż w 2019 r. To wciąż znacząca liczba – od 11 do 13 tysięcy hektarów, ale to już wyraźny sygnał, że rynek zaczyna się nasycać. Ponadto może to oznaczać, że wielu dużych i średnich inwestorów spaliło się już w ogrodnictwie, więc przepływ inwestycji zaczyna wysychać.

Ponadto wielu zdaje sobie sprawę, że jeśli zniesione zostaną sankcje Rosji wobec dostawców owoców z UE, USA i Ukrainy, przetrwanie dużych projektów ogrodniczych będzie bardzo trudne. Ale takie projekty nie są tworzone na 1-2 lub 5 lat, ale na 15 lat lub dłużej. Dlatego ostrożność inwestorów w tym przypadku jest dobrze uzasadniona. Dlatego możliwe jest, że rekord zakładania nowych ogrodów, osiągnięty w 2019 r., Nie zostanie zaktualizowany w dającej się przewidzieć przyszłości.

Źródło : east-fruit.com

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dotacje dla sadowników w Gruzji na instalacje przeciwgradowe oraz studnie

Ukraiński właściciel firmy T.B. Fruit unika spłaty kredytu w kwocie ok. 250 mln euro i buduje największą przetwórnie w Polsce?