w

Wyższa stawka zwrotu akcyzy za paliwo

Jak co roku, także w 2023 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Wnioski można składać w urzędach miast i gmin od 1 lutego do 1 marca 2023 roku.

Wyższą stawkę zwrotu wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).

Od 2023 roku stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wynosi 1,20 zł za litr. Dotychczas była to stawka 1,00 zł/l.

Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Dodatkowo od 2023 roku wprowadzono także dodatkowy limit zużycia paliwa rolniczego także dla hodowców trzody chlewnej. Dotychczas mogli z niego korzystać tylko producenci bydła.

Oznacza to, że producenci bydła i świń będą mogli liczyć na wyższe dopłaty do paliwa rolniczego.

Rolnicy będą mogli uzyskać:

  • 132 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych
  • + 48 zł (40 x 1,20) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) – w przypadku hodowców bydła i świń

Do wniosku składanego do Urzędów należy dołączyć faktury VAT (oryginał lub kopię) potwierdzające zakup oleju napędowego, a w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez posiadaczy bydła lub świń załącznik powinna stanowić informacja o dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) bydła/świń z ubiegłego roku.

Dane te rolnik może uzyskać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na siedzibę stada. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła/świń w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek można złożyć w formie papierowej, pocztę elektroniczna lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

autor: Justyna Cukrowska-Forc

www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Kredyty preferencyjne w 2023 r. – sprawdź limity 

Polska chce pracowników sezonowych z Uzbekistanu