w

Przedłużeniu terminu na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu terminu na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz wybranych płatności w ramach PROW tj. Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jak również przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego. Decyzja Ministra uargumentowana jest występującymi nadal ograniczeniami i trudnościami administracyjnymi spowodowanymi pandemią SARS-CoV-2 oraz ze względu na niektóre zmiany wprowadzone w 2021 r. w odniesieniu do zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności.

Do 17 czerwca br. został wydłużony termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, płatności w ramach PROW oraz wnoszenia ewentualnych zmian do wniosków. Wnioski będzie można składać także po terminie 17 czerwca – do 12 lipca br., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ubezpieczenia dla rolników dostępne w tysiącach placówek pocztowych na terenie całego kraju

Pożyczki jako wsparcie finansowe KOWR