w

Ubezpieczenia dla rolników dostępne w tysiącach placówek pocztowych na terenie całego kraju

Oferta ubezpieczeniowa jest dostępna dla klientów Poczty Polskiej w sieci łącznie obejmującej 4,6 tys. placówek na terenie całego kraju (w tym w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich). W tym roku zainteresowanie dotowanymi ubezpieczeniami rolnymi jest bardzo duże. Najwięcej zawieranych umów obejmuje ryzyko gradu, zaś najczęstszym ubezpieczeniom podlegają uprawy zbóż i kukurydzy. 

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych od kwietnia br. rozpoczęło sprzedaż kolejnego sezonu dotowanych ubezpieczeń rolnych.

Jedną z zalet oferty ubezpieczeń pocztowych jest jej dostępność w tysiącach miejsc na terenie całego kraju. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w mniejszych miejscowościach lub nawet na terenach wiejskich, a więc bez konieczności podróżowania do dużych miast – w tym także w dogodnej, najbliższej dla rolnika placówce Poczty Polskiej (spośród 4,6 tysiąca urzędów pocztowych dystrybuujących ofertę ubezpieczeniową).

– Poczta Polska udostępnia szerokie portfolio ofertowe. Klienci, którzy odwiedzają nasze placówki mogą skorzystać nie tylko z usług pocztowych, ale także bankowych i finansowych. Dystrybucja oferty PTUW to ważna składowa portfela usług realizowanych przez Pocztę. Cieszymy się, że w związku z największą w kraju bazą placówek, docieramy także do mniejszych miejscowości i wsi, ułatwiając tym samym zakup m.in. obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń adresowanych do rolników. To duża oszczędność czasu dla tej ważnej grupy zawodowej – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

W placówkach Poczty Polskiej można znaleźć wsparcie w doborze zoptymalizowanej oferty ubezpieczeniowej, dotyczącej zarówno dotowanych agroubezpieczeń, jak również pozostałych produktów dostępnych w szerokim portfolio ubezpieczyciela.

W zakresie dotowanych ubezpieczeń rolnych Pocztowego TUW, najwyższy odsetek klientów wybiera ochronę plonów przed ryzykiem gradu. Do upraw najczęściej obejmowanych ubezpieczeniem należą:

  • zboża – z największą ilością polis ubezpieczeniowych zawieranych w województwach: mazurskim, wielkopolskim, mazowieckim, lubuskim, podlaskim;
  • kukurydza – najczęściej obejmowana ochroną w województwach: podlaskim, wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim.

Dla klientów posiadających kilka ubezpieczeń z oferty dedykowanej dla rolników w Pocztowym TUW, przygotowano atrakcyjne rabaty. Można więc przy okazji ubezpieczania upraw rolnych, skorzystać z propozycji pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych na atrakcyjnych warunkach: OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia maszyn rolniczych Agrocasco, ubezpieczenia mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie OC samochodów, ciągników, przyczep w dedykowanym rolnikom produkcie komunikacyjnym.  

Warto zaznaczyć, że w ofercie ubezpieczeniowej znajduje się także specjalny produkt „Bezpieczne Prace Rolnicze”, dostępny dla osób dokonujących wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników KRUS w placówce pocztowej. Ubezpieczenie stworzono w celu zapewnienia zabezpieczenia finansowego rodziny rolnika, na wypadek śmierci rolnika spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem związanym z wykonywaniem prac w gospodarstwie rolnym.  
Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę upraw od szkód spowodowanych przez:

grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcia się ziemi, lawinę, powódź, suszę, pożar (ubezpieczenie niedotowane).

źródło: https://media.poczta-polska.pl/pr/661978/ubezpieczenia-dla-rolnikow-dostepne-w-tysiacach-placowek-pocztowych-na-terenie-calego-kraju

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o prawie 5%

Przedłużeniu terminu na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie