w ,

Moja Woda 2023 – dofinansowanie ruszyło! Dotacja do zbiornika na deszczówkę wynosi 6000 zł!

foto: www.istockphoto.com

Moja Woda 2023 – program, w ramach którego można dostać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę ruszył 3 sierpnia. Od tego dnia można złożyć wniosek o dotację, która w tym roku wynosi 6000 zł. Trzeba się śpieszyć z wnioskami, bo program Moja Woda 2023 ma potrwać do wyczerpania budżetu, który wynosi w 130 mln zł.

Program Moja Woda

Polska jest jednym z krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym. Problem niedoboru wody pogłębia się też nie tylko z powodu coraz wyższych temperatur, ale też braku zarządzania intensywnymi opadami. Obliczono, że podczas 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m² można zebrać nawet 360 l wody, które można przecież ponownie wykorzystać.

Takie programy jak Moja Woda, które mają pomagać w łagodzeniu skutków suszy w Polsce i ograniczyć zagrożenie powodziowe przez budowę przy domach instalacji zatrzymujących deszczówkę są tym bardziej potrzebne. Za realizację programu Moja Woda odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Moja Woda 2023 – nowy nabór wniosków od 3 sierpnia!

Ruszyła nowa edycja programu Moja Woda 2023 z budżetem 130 milionów złotych – poinformowała 3 sierpnia minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa.

Właściciele domów mają możliwość otrzymania do 6000 złotych na inwestycje w tzw. małą retencję na swoich nieruchomościach. Chodzi tu gównie o zbiorniki na wodę deszczową, ale także inne instalacje do gromadzenia deszczówki czy wody roztopowej.

Dla kogo dofinansowanie z programu Moja Woda 2023?

O dotacje na zbieranie deszczówki mogą występować osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się dom jednorodzinny. Beneficjenci programu mają zrealizować instalację zatrzymania i zagospodarowania wody deszczowej lub roztopowej (zakup, montaż, budowa, uruchomienie).

Na co można dostać pieniądze?

Dofinansowanie będzie można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m³;
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Moja Woda 2023 – gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie z programu Moja Woda należy złożyć do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty (na przykład fakturami zakupu) oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji).

Jakie dopłaty na zbieranie deszczówki?

Z programu Moja Woda można uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów poniesionych przez inwestora, ale nie więcej niż 6000 zł na jedno przedsięwzięcie (w ubiegłych latach było to 5000 zł).

Ministerstwo podało, że minimalna kwota inwestycji kwalifikującej się do programu wynosi 2000 zł. Dotacje będą dostępne dla inwestycji, które zostaną zakończone najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku.

źródło: www.muratorplus.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umieścił ogłoszenie o chęci sprzedaży ciągnika. Nie należał on jednak do niego.

Wzrosło spożycie malin i borówek