w

Aktualne zalecenia sadownicze

W sadach mamy koniec lub jest już po kwitnieniu. Okres ten dla niektórych gatunków był krótki i intensywny (śliwa), a np. jabłonie miały dobry i dłuższy czas kwitnienia. Po kwitnieniu przeprowadzamy ważne zabiegi ochrony – to strategiczny czas dla dalszego sezonu wegetacyjnego. Innym z problemów w sadach jest długotrwały brak opadów, co skutkuje postępującą suszą – informuje ŚORD w Modliszewicach

W sadach jabłoniowych mamy w wielu rejonach czas po kwitnieniu. Jedynie pojedyncze sady, ewentualnie kwatery są w fazie kwitnienia. Nadal mamy wysokie zagrożenie ze strony parcha jabłoni, rozwój choroby ogranicza tylko brak opadów atmosferycznych. W sadach niechronionych są już widoczne na nowych liściach plamy parcha jabłoni, które w okresie letnim mogą być źródłem infekcji wtórnych. Do ochrony zapobiegawczej możemy zastosować fungicydy powierzchniowe np. oparte na kaptanie (Malvin 80WGD, Pastor 80WG, Scab 80WG); ditianionie (Caldera 700WG, Ditoflo 700WG, Mulan); dodynę (Syllit 65WP, Diana 500SC, Dodifun). Trwająca ciepła pogoda korzystnie wpływa na rozwój i infekcje mączniaka jabłoni. W celu ograniczenia występowania zalecamy zastosowanie preparatów układowych z grup triazoli (np. Alcedo 100EC, Cros 250EC, Domark 100EC); cyflufenamid (Kendo 50EW, Merces 50EW). Czas po kwitnieniu to dalsza intensywna ochrona przed szkodnikami. Duże zagrożenie stanowią mszyce, zwójki, bawełnica korówka, pryszczarek. Do ochrony możemy użyć środków przeciwko mszycy (Sherpa 100EC, Silvanto Prime, Aceptir 200SE); bawełnicy korówki (Kobe 20SP, Emulpar 940EC, Siltac EC). Czas po kwitnieniu to również ostatni moment na wywieszenie pułapek feromonowych do sygnalizacji lotów owocówki jabłkóweczki, zwójki siatkóweczki oraz zwójki różóweczki. Gdy liczba osobników odłowionych przekroczy próg zagrożenia, zalecamy użycie środków do walki ze zwójkami i owocówkami (np. Delfin WG, Delegate, Lepinox Plus). Stosujemy również regulatory wzrostu i owocowania.

W sadach gruszowych mamy okres zawiązywania owoców. Ze strony chorób zagrożenie stanowi rak bakteryjny drzew owocowych i zaraza ogniowa – zapobiegawczo stosujemy Plantivax, Serenade ASO. W ochronie przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych oraz parchem gruszy możemy zastosować np. Scab 80WG, Biszop 80WG. Monitoring miodówki prowadzimy w oparciu o uważne lustracje. Osobników może było mało, ale złożonych jaj może być więcej. Jeśli zajdzie potrzeba wykonania zabiegu możemy zastosować Siltak EC, Delegate, Abamax 018EC. W tym czasie stosujemy preparaty na poprawę zawiązywania owoców i ograniczenie wzrostu pędów.

W uprawie czereśni trwają wzrosty zawiązków. Przeciwdziałając chorobom prowadzimy ochronę zapobiegawczą przeciw brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych (Serenade ASO, Puenta 62,50WG); gorzkiej plamistości i drobnej plamistości liści drzew pestkowych (np. El Cappo 80WG, Kapelan 80WG); przeciw szarej pleśni (Polyversum WP+ Protector). W celu ochrony przed nasionnicą trześniówką wywieszamy żółte tablice lepowe sygnalizujące obloty tych muchówek. Do zwalczenia nasionnicy zalecamy stosowanie środków np. Exirel 100SE, Kobe 20SP, Apis 200SE, które w skuteczny sposób ograniczą nam też zwójki, mszyce, śluzownicę ciemną.

W sadach wiśniowych kończy się kwitnienie. Jest to ważny czas w ochronie plantacji. Prowadzimy ochronę przed drobną plamistością liści preparatami np. Syllit 65WP, Kapelan 80WG, Bluna 250EC, gorzką zgnilizną preparatami zawierającymi kaptan (Kaptan Gold 80WG, Multicap). W tym okresie szkodnikami zagrażającymi uprawom wiśni są mszyce, zwójki, nasionnica trześniówka. Do ograniczenia ich występowania zalecamy zastosowanie preparatów np. Exirel 100SE, Decis Mega 50EW, Los Ovados 200SE, które jednocześnie działają na szkodniki.

W uprawie śliw zagrożenie stanowią w tym okresie mszyce, misecznik śliwowy, owocnica żółtoroga, owocówka śliwkóweczka. Do zwalczania tych szkodników możemy użyć środków np. Aceptir 200SE, Sekil 20SP, Exirel 100SE. Do zwalczania przędziorków i pordzewiacza śliwowego zalecamy zastosowanie preparatu Ortus 05SC. Chorobami, które zagrażają śliwom to brunatna zgnilizna, którą ograniczą preparaty np. Horizon 250EW, Prolectus 50WG. Dziurkowatość liści oraz rdzę śliwy ograniczy środek np. Zato 50WG.

W sadach morelowych szkodnikami które występują w tym okresie są mszyce, zwójki, owocówka południóweczka. Do walki z tymi agrofagami mogą posłużyć preparaty takie jak np. Sekil 20SP, Siltac EC, Lepinox Plus.

W celu zastosowania innych preparatów ochrony roślin z podanych grup chemicznych należy zapoznać się z aktualnym programem ochrony roślin lub skontaktować się z naszym doradcą.

Pamiętaj: ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Grzegorz Jurkowski

Źródło: https://www.sodr.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Mimo wsparcia cena skupu jabłek nie spadła

Wyższe odszkodowania za skutki gradobicia w uprawie sadowniczej !