w ,

Aktualne zalecenia sadownicze

W sadach jabłoniowych trwa okres wzrostu zawiązków. W tym czasie wymagana jest ciągła intensywna ochrona roślin przed parchem jabłoni i mączniakiem jabłoni. Obserwujemy dużą liczbę kwater, gdzie wystąpiły plamy grzybni na liściach oraz zawiązkach. Naszym zdaniem jest to efekt wiosennego przebiegu pogody oraz braku dostatecznie optymalnych warunków wykonania zabiegu i czasu na zadziałanie użytego preparatu. Musimy zapobiegać rozwojowi tych grzybni, aby nie przeniosły się na zdrowe zawiązki i nie spowodowały występowania wtórnych infekcji parcha jabłoni. Dużym zagrożeniem jest wciąż mączniak jabłoni, zalecamy więc dalszą ochronę zapobiegawczą.  Zalecamy zastosowanie mieszaniny preparatu kontaktowego, np.: kaptanu (Lecaro 80 WG, Malvin 80 WG) ze środkiem układowym o działaniu interwencyjnym i wyniszczającym, np. Alcedo 100 EC, Difo 250 EC, Domark 100 EC, które ograniczą występowanie mączniaka jabłoni. Odmiany wrażliwe dokarmiamy magnezem, aby ograniczyć występowanie nekrotycznej plamistości liści. Rozpoczynamy intensywne nawożenie wapniem, np. Calcio Sprint, SmartSil WP. Nadal prowadzimy intensywną lustrację sadów pod względem występowania szkodników. Z obserwacji pułapek feromonowych wynika, że trwają nadal loty motyli owocówki jabłkóweczki oraz zwójki siatkóweczki. Pojawiły się również kolejne pokolenie mszyc oraz bawełnicy korówki. W celu ograniczenia owocówki oraz zwójki możemy zastosować preparaty, np. Affirm 095 SG, Coragen 200 SC, Delegate. Mszyce i bawełnicę korówkę ograniczymy preparatami np. Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP, Siltack EC.

W uprawie grusz kontynuujemy ochronę zapobiegawczą przed parchem gruszy, stosując preparaty oparte na kaptanie (np. Biszop 80 WG, Pastor 80WG), które jednocześnie ograniczą nam zarazę ogniową. Ze strony szkodników lustrujemy kwatery pod kątem występowania miodówek gruszowych. Pojawiło się również kolejne pokolenie mszyc. Do ograniczenia możemy użyć np. Delegate, Siltac EC, Abamax 018 EC, Apis 200 SE.

W uprawie śliw prowadzimy ochronę przed chorobami przy użyciu standardowych środków. Chronimy przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych preparatami, np. Horizon 250 EW, Revoyna. Prowadzimy lustrację przed szkodnikami, które są aktywne. Uwagę należy zwrócić na odłowy owocówki śliwkóweczki, które nadal trwają oraz kolonii mszyc, wektorów różnych chorób. Szkodniki te możemy ograniczyć preparatami np. Apis 200SE, Sekil 20 SP, Afik.

W sadach wiśniowych i czereśniowych prowadzimy dalszą ochronę zapobiegawczą przeciw drobnej plamistości i gorzkiej zgniliźnie środkami opartymi na kaptanie (Kapelan 80 WG, Kaptan Gold 80 WG). Ciągle trwają loty nasionnicy trześniówki, która jest uciążliwa w ochronie. Pojawiły się także kolejne pokolenia mszyc. Do walki z tymi szkodnikami możemy zastosować preparaty np. Deka 2,5 EC, Decis Mega 50 EW, Afinto. W uprawie czereśni wywieszamy pułapki do sygnalizacji obecności muszki plamoskrzydłej, ponieważ u odmian wczesnych mamy okres dojrzewania owoców.

W uprawie brzoskwiń oraz moreli prowadzimy ochronę przeciw chorobom za pomocą zarejestrowanych środków. Również w tej uprawie zwracamy uwagę na szkodniki.

W celu zastosowania innych preparatów ochrony roślin należy zapoznać się z aktualnym programem ochrony roślin lub skontaktować się z naszym doradcą.

Pamiętaj: ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

autor: Grzegorz Jurkowski

źródło: ŚODR w Modliszewicach

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Są pierwsze czerwone porzeczki na rynkach hurtowych. Ceny bardzo wysokie!

Czy jesteś pewien, że odpowiednio nawadniasz swój organizm?