w , ,

Aktualne zalecenia sadownicze

W sadach owocowych pozostajemy w fazie intensywnego wzrostu zawiązków owocowych. Aura pogodowa w ostatnich dniach jest dynamiczna i zmienna. W okolicach Sandomierza wystąpiły opady deszczu, które w niewielkim stopniu poprawiły wilgotność gleby. W sadach jabłoniowych jest już okres, gdzie zagrożenie wysiewami pierwotnymi zarodników parcha jest minimalne (3-5%). Jednak nie zaprzestajemy ochrony, ponieważ w niektórych sadach występują plamy parcha na liściach – podaje ŚODR w Modliszewicach

W sadach jabłoniowych kontynuujemy ochronę zapobiegawczą, stosując preparaty powierzchniowe oparte na np. kaptanie (Malvin 80 WDG, Pastor 80 WG, Scab 80 WG), Polyram 70 WG, dodynie (Syllit 65 WP, Diana 500 SC, Carpene 544 SC), węglanie potasu (Armicarb SP, Karbicure SP, Vitisan), Embrelia 140 SC. W dalszym ciągu jest duża presja ze strony mączniaka jabłoni. Do ograniczenia występowania zalecamy zastosowanie preparatów np. Tercel 16 WG, Flint Plus 64 WG, Talius Sad. Prowadzimy lustrację sadów pod kątem występowania szkodników. Pordzewiacza jabłoniowego oraz przędziorki zwalczymy środkami np. Ortus 05 SC, Koromite 10 EC, Milbeknock 10 EC, Siltac EC. Do walki z koloniami mszyc zalecamy zastosowanie preparatów np. Pirigold 500 WG, Sherpa 100 EC, Teppeki 50 WG, Afik. Zwójki liściowe zwalczymy preparatami np. Florbac, Delegate, Vertigo 018 EC, Violiam.

W sadach gruszowych mamy okres wzrostu zawiązków. Choroby, które w tym okresie zagrażają uprawie grusz to zaraza ogniowa, brunatna zgnilizna, parch gruszy, rak bakteryjny drzew owocowych. Parcha jabłoni oraz brunatną zgniliznę w dużym stopniu ograniczą nam preparaty np. Biszop 80WG, Pastor 80WG, Kapster 72,5 WG, Kadi 72,5 WG. Przed zarazą ogniową grusze zabezpieczą nam preparaty np. Plantivax, Nutivax, Vaxiplant, Luna Care 71,6 WG. Natomiast przed rakiem drzew owocowych oraz rdzą gruszy zabezpieczy drzewa preparat Luna Experience 400 SC, Zato 50 WG. Ze strony szkodników nadal dużym zagrożeniem jest miodówka gruszowa. W mniejszym stopniu owady dorosłe, ale prowadzimy lustrację pędów gruszy pod względem złożonych jaj. Także przędziorki stanowią duże zagrożenie, jednak preparaty np. Ortus 05 SC, Kanemite 150 SC, Siltac EC skutecznie ograniczą jego występowanie.

W uprawie śliw duże zagrożenie stanowią mszyce oraz owocówka śliwkóweczka. Nie zapominajmy również o przędziorku i pordzewiaczu w śliwach, które możemy ograniczyć preparatami np. Ortus 05 SC, Apis 200 SE. Owocówkę śliwkóweczkę zwalczy np. Apis 200 SE, Mainman 50 WG, Next Pro. W walce z owocówką zalecamy użycie np. Affirm 095 SG, Aceptir 200 SE, Exirel 100 SE. Przed dziurkowatością liści oraz rdzą śliwy zabezpieczy nam preparat Zato 50 WG, natomiast przed brunatną zgnilizną możemy użyć środka np. Signum 33 WG, Horizon 250 EW, Switch 62,5 WG.

W sadach czereśniowych mamy zróżnicowane fazy wzrostu. Część odmian jest w fazie dojrzewania owoców, natomiast reszta odmian jest jeszcze w fazie wzrostu (późne odmiany). Przy odmianach już dojrzewających stosujemy ostatni zabieg środkami kontaktowymi, np. Kapelan 80 WG, Kaptan Gold 80 WG, Captan 80 WDG połączony z intensywnym dokarmianiem wapniem, krzemem, potasem w celu zapobiegania pękaniu owoców, wysokiej jędrności i wybarwieniu owoców. W przypadku odmian o późniejszym terminie zbioru kontynuujemy ochronę przed chorobami za pomocą standardowych preparatów, monitorujemy szkodniki, szczególnie nasionnicę trześniówkę, mszyce oraz muszkę plamoskrzydłą, które mogą doprowadzić do znacznych uszkodzeń plonu. Do ochrony możemy użyć np. Exirel 100 SE, Decis Mega 50 EW, Apis 200 SE.

W uprawie wiśni obserwujemy intensywny wzrost owoców, prowadzimy dalszą ochronę zapobiegawczą przed chorobami. W ochronie przed gorzką zgnilizną oraz drobną plamistością liści zapobiegawczo polecamy preparaty kontaktowe, np. El Cappo 80 WG, Kapłan 80 WG, Multicap. Brunatną zgiliznę ograniczy nam Prolectus 50WG. Ze strony szkodników zagrożenie stwarzają mszyce oraz nasionnica trześniówka. Do ograniczenia zalecamy zastosowanie preparatów np. Exirel 100 SE, Apis 200 SE, Decis Mega 50 EW,Desha 2,5 EC.

Równocześnie z zabiegami ochrony lub jako oddzielny zabieg, prowadzimy intensywne dokarmianie dolistne. Stosujemy nawozy wieloskładnikowe (np.Florovit, Plantafol 20.20.20, Rosasol, Rosafelt) połączony z koncentratami aminokwasów (np. Natural Crop SL, Protaminal) w celu polepszenia wchłanialności. Wysoka temperatura ogranicza wchłanialność i transport wapnia w roślinie, więc dostarczamy wapń dolistnie za pomocą nawozów wapniowych (np. Calcio-Sprint, SmartSil WP, ASX CaTS), naprzemiennie z nawozami magnezowymi (np. ASX Magnez Plus, MagPlon 7).

Pamiętaj: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

AUTOR: Grzegorz Jurkowski

źródło: https://www.sodr.pl/

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ministerstwo Aktywów Państwowych w sprawie cen nawozów

Ceny truskawek na skupie – 15 czerwca 2022r.