w

Zalecenia sadownicze na ostatnie dni maja

Komunikat sadowniczy: Mamy ostatni tydzień maja, praktycznie we wszystkich lokalizacjach sadowniczych jest okres wzrostu zawiązków, na drzewach możemy znaleźć pojedyncze kwiaty. Coraz bardziej widać skutki braku opadów, poziom wilgoci w glebie znacznie się obniżył – czytamy na ŚODR Modliszewice

W sadach jabłoniowych mamy fazę wzrostu zawiązków z intensywnymi podziałami komórkowymi. Kontynuujemy ochronę zapobiegawczą przed parchem jabłoni preparatami kontaktowymi opartymi na kaptanie (np. Merpan 80 WDG, Malvin 80 WGD), po opadach stosujemy zapobiegawczo i interwencyjnie ditianon (np. Caldera 700 WG, Ditoflo 700 WG, Mulan), dodynę (np. Carpene 544 SC, Diana 500 SC, Syllit 65 WP), difenokonazol (np. Tores 250 EC, Wezen 250 EC,Score 250 EC). W dalszym ciągu trwa duża presja ze strony mączniaka jabłoni. Do ograniczenia infekcji zalecamy użycie środków opartych na siarce (np. Siarkol 80 WG, Siarkol 80 WP lub difenokonazol + kaptan (np. Kadi 72,5 WG, Kapster 72,5 WG, Shavit Gold 72,5 WG). Ciągle prowadzimy lustrację kwater pod względem występowania szkodników. Obecnie jest duża presja ze strony mszyc, przędziorków, pryszczarka oraz bawełnicy korówki. Pułapki feromonowe na owocówkę jabłkóweczkę oraz na zwójki powinny już być rozwieszone w sadach i kontrolowane pod względem liczby odławianych motyli. Preparaty np. Ortus 05 SC, Koromite 10 EC czy Emulpar 940 EC ograniczą występowanie przędziorka, pordzewiacza jabłonnego. Środki takie jak np. Emulpar 940 EC, Movento 100 SC zwalczają bawełnicę korówkę, mszycę i pryszczarka. W walce z owocówką jabłkóweczką oraz zwójkami liściowymi skuteczne będą preparaty np. Affirm 095 SG, Coragen 200 SC, Voliam. Koniec maja to czas na kolejną dawkę środków ograniczających wzrost pędów (Corto, Kudos, Regalis Plus 10 WG) oraz poprawiających jakość owoców (Novagib 010 SL, Promalin, Perlan). Wraz z zabiegami ochrony zalecamy dokarmianie dolistne drzew nawozami zawierającymi fosfor, azot oraz mikroelementy potrzebne w tym okresie.

W sadach gruszowych trwa czas wzrostu zawiązków, mamy nadal zagrożenie ze strony zarazy ogniowej. Możemy ją skutecznie ograniczyć środkami stosowanymi do regulacji wzrostu (Regalis Plus 10WG Sculptor Plus, Velonta Plus). Brunatną zgniliznę oraz parcha gruszy zwalczymy stosując preparaty kaptanowe (np. Kapłan 80 WG, Pastor 80 WG, Scab 80WG), difenokonazol + kaptan (np. Kadi 72,5 WG, Kapduo 72,5 WG, Kapster 72,5 WG). W walce ze mszycami pomocny będzie np. Afinto, Aceptir 200 SE, Kaliber 240 EW, natomiast z przędziorkami, miodówką i zwójkami pomocny będzie Afik, Siltac EC, Emulpar 940 EC. Zalecamy przy wykonaniu zabiegów ochrony włączyć dokarmianie dolisne nawozami z mikroelementami.

W uprawie śliw zagrożenie stanowią w tym okresie mszyce, misecznik śliwowy, owocnica żółtoroga, owocówka śliwkóweczka. Do zwalczania tych szkodników możemy użyć środków np. Aceptir 200 SE, Sekil 20 SP, Exirel 100 SE. Do ograniczenia przędziorków i pordzewiacza śliwowego zalecamy zastosowanie preparatu Ortus 05 SC. Chorobą, która zagraża śliwom jest brunatna zgnilizna, którą ograniczą preparaty np. Horizon 250 EW, Prolectus 50 WG. Dziurkowatość liści oraz rdzę śliwy zwalczy środek np. Zato 50 WG.

W sadach morelowych szkodnikami, które występują w tym okresie, są mszyce, zwójki, owocówka południóweczka. Do walki z tymi agrofagami mogą posłużyć preparaty takie jak np. Sekil 20 SP, Siltac EC, Lepinox Plus.

W uprawie czereśni jest okres wzrostu zawiązków. W walce z chorobami prowadzimy ochronę zapobiegawczą przeciw brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych (np. Serenade ASO, Puenta 62,50 WG), gorzkiej plamistości i drobnej plamistości liści drzew pestkowych (np. El Cappo 80 WG, Kapelan 80 WG), przeciw szarej pleśni (Polyversum WP+ Protector). Aby zapobiec dziurkowatości liści zalecamy zastosowanie preparatu Luna Experience. W celu ochrony przed nasionnicą trześniówką wywieszamy żółte tablice lepowe sygnalizujące obloty tych muchówek. Do zwalczenia nasionnicy zalecamy stosowanie środków np. Exirel 100 SE, Kobe 20 SP, Apis 200 SE, które w skuteczny sposób ograniczą nam też zwójki, mszyce, śluzownicę ciemną. Zalecamy rozpoczęcie dokarmiania dolistnego wapniem, krzemem i innymi mikroelementami.

W sadach wiśniowych jest okres wzrostu zawiązków, jest to ważny czas w ochronie plantacji. Prowadzimy ochronę przed drobną plamistością liści preparatami np. Syllit 65 WP, Kapelan 80 WG, Bluna 250 EC, gorzką zgnilizną preparatami zawierającymi kaptan (np. Kaptan Gold 80 WG, Multicap). W ochronie przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych zalecamy zastosowanie środków np. Serenade ASO, Puenta 62,50 WG. W tym okresie szkodnikami zagrażającymi uprawom wiśni są mszyce, zwójki, nasionnica trześniówka. Do ograniczenia występowania zalecamy zastosowanie preparatów np. Exirel 100 SE, Decis Mega 50 EW, Los Ovados 200 SE, które jednocześnie działają na szkodniki.

Pamiętaj! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

autor: Grzegorz Jurkowski

źródło: ŚODR Modliszewice https://www.sodr.pl/

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego owoce jagodowe określa się jako superowoce?

Jabłka zostaną pod drzewami ?