w ,

Większa pula środków w ramach pierwszego naboru w programie „Energia dla wsi”

Z inicjatywy ministra Roberta Telusa oraz pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Kowalskiego zwiększamy pulę środków w ramach pierwszego naboru w programie „Energia dla wsi” z kwoty 100 mln zł do 500 mln zł. Decyzja została podjęta w związku z ogromnym zainteresowaniem rolników inwestycjami w OZE, w szczególności w biogazownie rolnicze.

DUŻE ZAINTERESOWANIE PROGRAMEM „ENERGIA DLA WSI”

Bardzo duże zainteresowanie programem potwierdza, że zarówno sam program, jak i ułatwienia wprowadzone ustawą z 13 lipca 2023 r. dotyczące biogazowni rolniczych, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników.

Wiele razy rolnicy podkreślali potrzebę takich rozwiązań, które długofalowo zapewnią im opłacalne warunki prowadzenia działalności rolniczej i godne życie. Wprowadzone rozwiązania dają takie możliwości.

Dotychczas złożono 139 wniosków, z czego o dotacje ubiega się 74 podmioty, a o pożyczki 65. Łączna kwota wnioskowanej dotacji wynosi ponad 350 mln zł, zaś pożyczki ponad 230 mln zł. Należy podkreślić, że 90% wszystkich wniosków dotyczy budowy biogazowni o mocy od 0,015 MW do 0,99 MW.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WSPARCIA

W ramach programu można uzyskać aż do 65% dotacji na budowę biogazowni rolniczej oraz pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Ustawa z dnia 13 lipca 20223 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu oraz program „Energia dla wsi” to kompleksowe wsparcie dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno spożywczego.

Poprzez wsparcie inwestycji w OZE jakie zapewnia program „Energia dla wsi”, rolnik wykorzystując zasoby swojego gospodarstwa, zyskuje możliwość dodatkowego źródła dochodu z produkcji energii.

Zgodnie z deklaracją minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, budżet całego programu, który obecnie wynosi 1 mld zł zostanie zwiększony w zależności od potrzeb.

Zachęcamy do składania wniosków w programie „Energia dla Wsi”.

Źródło: MRIRW

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dopuszczenie dronów do wykonywania zabiegów ŚOR

W większych ilościach i w wyższych cenach. Polskie jabłka jadą za granice.