w ,

Tarcznik niszczyciel występuje na coraz szerszym obszarze kraju

Tarcznik niszczyciel (łac. Quadraspidiotus perniciosus) to szkodnik od kilku lat notowany w sadach, głównie jabłoniowych, śliwowych i gruszowych, ale także na plantacjach porzeczki i maliny. Początkowo notowany lokalnie – dziś występuje na coraz szerszym obszarze kraju.

Jest polifagiem i może zasiedlać łącznie ponad 150 gatunków roślin, drzew i krzewów liściastych, rosnących w strefie klimatu umiarkowanego.

Pęd jabłoni silnie zaatakowany przez tarcznika niszczyciela – widoczne tarczki różnych stadiów rozwojowych szkodnika
fot. PIORIN

W środkowej i północnej Europie rozwija się tylko jedno pokolenie szkodnika w roku. Większość osobników zimuje w pierwszym stadium larwalnym lub jako zapłodnione samice.

Na powierzchni zaatakowanych roślin widoczne są stadia rozwojowe szkodnika. Szczególnie dobrze zauważalne są tarczki, pod którymi ukryte są larwy i samice.

Występowaniu osiadłych larw i samic towarzyszą charakterystyczne, fioletowoczerwone obwódki na powierzchni zasiedlonych organów roślinnych. Obwódki ulegają powiększeniu wraz ze wzrostem owadów i mogą zlewać się ze sobą, a głębsze tkanki ulegają wyraźnemu poczerwienieniu.

Jabłka zasiedlone przez tarcznika niszczyciela – widoczne tarczki różnych stadiów rozwojowych szkodnika oraz przebarwienia
skórki owoców wokół tarczek
fot. PIORIN

Nie ma środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania tarcznika niszczyciela. Ochronę mogą wspomóc zabiegi wczesnowiosenne środkami olejowymi.

Badana jest przydatność dostępnych insektycydów do ograniczania szkodnika, jak np. Movento 100 SC (s.cz. spirotetramat) i środka zawierającego flupyradifuron.

Zwalczanie tarcznika niszczyciela w Polsce reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa – PIB; piorin.gov.pl; fot. piorin.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS przez rolników, płatników podatku VAT

Sadownik o sytuacji na rynku jabłka deserowego: Cena nie wzrośnie – nie ma szans…