w ,

Uaktywnienie się larw szkodnika po okresie wysokich temperatur

Poniżej prezentujemy treść komunikatu przygotowanego przez dr. hab. Katarzynę Golan, prof. uczelni (UP w Lublinie) oraz mgr inż. Szymona Jabłońskiego (CBS Symbioz).

#TARCZNIK #NISZCZYCIEL – uaktywnienie się larw szkodnika po okresie wysokich temperatur

Lublin, 31.08.2023r.

Trudne warunki pogodowe, głównie wysokie temperatury oscylujące wokół 30̊ C, panujące w Polsce w sierpniu tego roku wpłynęły na przebieg cyklu rozwojowego tarcznika niszczyciela. Jak pisaliśmy w poprzednim komunikacie z dnia 9 czerwca obecność żółtych ruchomych larw tarcznika w sadzie jest sygnałem do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu zabiegu zwalczającego. Pomimo tego, że wędrujące larwy można było obserwować w sadach praktycznie przez okres sierpnia, występowały one w stałej, niewielkiej liczebności. Również warunki pogodowe nie sprzyjały wykonaniu zabiegów zwalczających. Aktualnie w monitorowanych sadach na Lubelszczyźnie notujemy samce tarcznika odławiające się w pułapkach feromonowych, niekiedy bardzo licznie, a na gałązkach tarczki różnych stadiów rozwojowych, między innymi dorosłych samic, gotowych do rodzenia larw lub będących w trakcie tego procesu. Również na dojrzewających owocach można zauważyć tarczki i charakterystyczne czerwone obwódki wokół nich. Objawy żerowania znajdziemy również na liściach, szczególnie w tych sadach, w których tarcznik występuję w dużym nasileniu (Fot). W ostatnich dniach w sadach, szczególnie tych położonych na ciepłych i zacisznych stanowiskach obserwujemy pojawiające się niekiedy bardzo licznie larwy obecne pod tarczkami samic oraz wędrujące po pniach i gałązkach. Odławiają się one na pułapkach w postaci taśm lepowych oklejonych wokół pędów. Przeprowadzane lustracje wykazują jednak różnice w przebiegu rozwoju tarcznika w zależności od rejonu Polski i usytuowania sadu. W rejonie Grójca, w monitorowanych sadach nie obserwujemy tak dużej aktywności tarcznika po sierpniowych upałach jak to ma miejsce w sadach w południowej i południowo-wschodniej części Polski. Wysokie temperatury powietrza (powyżej 31oC) oraz niska wilgotność powietrza są zabójcze dla najmłodszych stadiów larwalnych. W najcieplejszych regionach kraju niekorzystne czynniki atmosferyczne mogły przyczynić się do chwilowego ograniczenia populacji tarcznika niszczyciela. Monitoring w sadach z mniejszą presją tarcznika powinien być nadal kontynuowany ponieważ obecne ochłodzenie oraz prognozowane umiarkowane temperatury powietrza we wrześniu mogą wpłynąć na wzrost aktywności tarcznika w okresie jesiennym.

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, obserwując różną presję tarcznika niszczyciela w sadach decyzję o przeprowadzeniu zabiegu powinna poprzedzić wnikliwa lustracja drzew w poszukiwaniu oznak żerowania i występowania szkodnika, co pozwoli dokładnie określić termin zabiegu w konkretnym sadzie. Czas poświęcony lustracji, będzie procentował skutecznością ograniczania liczebności tarcznika. W sadach, w których stwierdzona została obecność żółtych, wędrujących larw szkodnika należy wykonać zabiegi ochronne, które ograniczą namnażanie tarcznika, jego dalszy rozwój i zasiedlanie owoców. W okresie przed-zbiorczym aby uniknąć wprowadzania do owoców pozostałości środków ochrony roślin, do ochrony przed tarcznikiem niszczycielem można wykorzystać produkty na bazie polimerów silikonowych. Warto jednak pamiętać o wykonywaniu zabiegów w optymalnych warunkach pogodowych tzn. rankiem kiedy rośliny wyschną, w ciepły i słoneczny dzień pod warunkiem, że do dnia następnego nie wystąpią opady deszczu. Oczywiście unikamy stosowania wszelkich środków ochrony czy nawozów w temperaturze powyżej 25oC. Do ochrony sadów jabłoniowych i gruszowych w okresie jesiennym można również wykorzystać insektycyd na bazie cyjanotraniliprolu (okres karencji wynosi 7 dni).

dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
Katedra Ochrony Roślin
Zakład Entomologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

mgr inż. Szymon Jabłoński
Centrum Badań Sadowniczych SYMBIOZ
Biała Rawska

*zdjęcia autorstwa dr. hab. Katarzyny Golan, prof. uczelni

Źródło: Symbioz FB

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cortland na rynku hurtowym. W tym roku jabłka dość szybko dojrzewają…

Wielkość polskiej produkcji jabłek zmniejszy się o ponad 11% w stosunku do poprzedniego sezonu