w

Syndyk sprzedaje wózki sadownicze upadłej grupy „Owoc Sandomierski”. Czy cena jest atrakcyjna dla sadowników?

Syndyk Masy Upadłości
Grupy Sadowniczej OWOC SANDOMIERSKI
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bilczy
zaprasza do składania ofert na zakup
czterech wózków sadowniczych

za cenę nie niższą niż 1 680,00 zł netto każdy.

Oferty – z dopiskiem na kopercie OFERTA – OWOC SANDOMIERSKI – WÓZKI należy składać do dnia 16 listopada 2020r. do godz. 12.00 do Kancelarii Syndyka, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, 602 25 39 11, bądź w Kancelarii Syndyka.
page1image416356752