Sadowniku czy dotyczy Cię – RODO ?!

Jeśli myślisz, że Ciebie nie dotyczy RODO i ochrona danych osobowych to prawdopodobnie jesteś w błędzie, chyba że jedynym celem, dla którego przetwarzasz dane osobowego to wysłanie kartki świątecznej do najbliższej rodziny. 

Duża część przedsiębiorców bagatelizuje lub nie jest świadoma obowiązków jakie powstały wraz z wejściem w życie RODO, czyli Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

RODO, bez względu na formę i charakter prowadzenia działalności gospodarczej, dotyczy każdego kto przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Obejmuje to także dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pomimo, że cześć tych danych jest powszechnie dostępna. Stosowanie RODO wyłączone jest tylko w przypadkach wskazanych w art. 2 Rozporządzenia, z których jeden zasługuje na szczególną uwagę. Mianowicie, Rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Czyli, jak wysyłasz kartkę do rodziny to RODO Cię nie dotyczy, ale jak wysyłasz kartki do klientów to musisz uwzględniać i stosować RODO. 

Upraszczając, jeśli przetwarzasz dane osobowe osób fizycznych to z pewnością jesteś administratorem danych osobowych i musisz stosować przepisy RODO, a w przypadku niespełnienia obowiązków nałożonych Rozporządzeniem musisz się liczyć z karami, które w tym przypadku mogą być gigantyczne. 

Zatrudniasz pracowników na umowę o pracę, masz pracowników sezonowych, wystawiasz faktury osobom fizycznym, podpisujesz umowy z kontrahentami, prowadzisz monitoring wizyjny na terenie firmy, korzystasz z biura rachunkowego, poczty email, czy kontaktów w telefonie – wszędzie tam przetwarzasz dane osobowe i Twoim obowiązkiem jest uwzględnić takie przetwarzanie w wewnętrznych dokumentach firmy. A musisz je mieć na wypadek kontroli. Co więcej, w niektórych sytuacjach, których jest niemało, zobowiązany jesteś przed rozpoczęciem przetwarzaniem danych osobowych uzyskać zgodę osoby na przetwarzanie jej danych lub spełnić wynikający z Rozporządzenia obowiązek informacyjny wobec tej osoby. Innymi słowy musisz wykazać podstawę prawną dla każdego z celów przetwarzania i umieć się z niej rozliczyć

RODO definiuje dane osobowe w sposób bardzo szeroki. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

A czym jest przetwarzanie danych osobowych? Przetwarzanie danych osobowych to nic innego jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie lub usuwanie i niszczenie. 

Nie możesz mieć żadnych wątpliwości, że RODO dotyczy także Ciebie. 

 

Autor: Radca Prawny Robert Gniezdzia 

W celu uzyskania pomocy prawnej lub nawiązania stałej współpracy proszę o kontakt mailowy:

e-mail: biuro@wdrozenia-rodo.pl

* Autor niniejszej publikacji zastrzega, że artykuł ma na celu jedynie przybliżenie problematyki prawnej związanej z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), nie stanowi on porady prawnej ani opinii prawnej i dlatego też autor nie odpowiada za jego treść w zakresie, w jakim osoby trzecie mogły doznać szkody, podejmując czynności na podstawie uzyskanych informacji, a także wpisów i komentarzy.

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.