w ,

Firma z Białej Rawskiej proponuje wierzycielom spłatę tylko 50% wierzytelności.

Na jesieni 2022 r. informowaliśmy Państwa o jednej z firm zajmujących się przetwórstwem owoców i braku płynności w płatnościach sadownikom z owoce.

(W dniu 01.10.2022 r. ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu.)

Teraz wierzyciele dostają propozycje układowe od firmy będącej w Restrukturyzacji !

Aktualnie sadownicy, którzy nie otrzymali zapłaty za owoce z wyżej wymienionej firmy, otrzymują pisma o możliwości spłaty 50% wierzytelności.

Dokładne propozycje układowe brzmią (fragment pisma) :

Grupa 1. Wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu dostaw towarów i usług na rzecz dłużnika oraz wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu podatków, opłat i danin publicznych w stosunku do których suma wierzytelności uznana na spisie wierzytelności wynosi od 0,01 zł do 15.000,00 zł i niezakwalifikowani do innych grup:

  • a) umorzenie wszystkich wierzytelności ubocznych, w tym odsetek i innych kosztów (w szczególności kosztów rekompensat, upomnień, egzekucyjnych, sądowych, windykacji, kar umowny) powstałych przed dniem układowym,
  • b) umorzenie wszystkich odsetek powstałych od dnia układowego,
  • c) splata 50% wierzytelności głównych w 2 równych ratach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przy czym płatność pierwszej raty odracza się do pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostanie ujawniona w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe informacja o prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 2. Wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu dostaw towarów i usług na rzecz dłużnika oraz wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu podatków, opłat i danin publicznych w stosunku do których suma wierzytelności uznana na spisie wierzytelności wynosi od 15.000,01 zł do 100.000,00 zł i niezakwalifikowani do innych grup:
  • a) umorzenie wszystkich wierzytelności ubocznych, w tym odsetek i innych kosztów (w szczególności kosztów rekompensat, upomnień, egzekucyjnych, sądowych, windykacji, kar umownych) powstałych przed dniem układowym
  • b) umorzenie wszystkich odsetek powstałych od dnia układowego,
  • c) spłata 50% wierzytelności głównych w 18 równych ratach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przy czym płatność pierwszej raty odracza się do drugiego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostanie ujawniona w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe informacja o prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 3. Wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu dostaw towarów i usług na rzecz dłużnika oraz wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu podatków, opłat i danin publicznych w stosunku do których suma wierzytelności uznana na spisie wierzytelności wynosi powyżej 100.000,01 zł i niezakwalifikowani do innych grup
  • a) umorzenie wszystkich wierzytelności ubocznych, w tym odsetek i innych kosztów (w szczególności kosztów rekompensat, upomnień, egzekucyjnych, sądowych, windykacji, kar umownych) powstałych przed dniem układowym,
  • b) umorzenie wszystkich odsetek powstałych od dnia układowego,
  • c) spłata 50% wierzytelności głównych w 30 równych ratach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przy czym płatność pierwszej raty odracza się do trzeciego miesiąca przypadającego po miesiącu w którym zostanie ujawniona (…).

Czy ten układ jest korzystny dla sadowników?

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

4 komentarzy

  1. Nie zgadzajcie się na taki układ .Później i tak ogłoszą upadłość i nie otrzymacie Państwo nic.Najlepiej uruchomić procedury sądowe jak najszybciej.Powodzenia

Ś.O.R stosowane w innych krajach UE nie mogą być stosowane w Polsce

Zakazane opakowania jednorazowe z tworzyw sztucznych