EKOLOGICZNE truskawki? – TO MOŻLIWE !

Naukowcy z uniwersytetu w  Wageningen (Holandia) badają możliwości ekologicznej uprawy truskawek. Badania te prowadzone są przez Ellen Beerling.

W Holandii został ustalony cel osiągnięcia uprawy truskawek do 2030 r. bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin, ale czy jest to możliwe pod warunkiem, że zdolność konkurencyjna pozostanie na rynku światowym? Jak wiadomo, uprawa truskawek zaczyna się od sadzonek, w tym okresie wykorzystuje się większość środków ochrony roślin…

Naukowcy chcą dowiedzieć się, jak zwiększyć naturalną odporność roślin, jak zoptymalizować uprawę sadzonek, jak radzić sobie z mączniakiem prawdziwym za pomocą alternatywnych metod i jak utwardzać rośliny truskawkowe w szklarni. Główne obszary badań to trzy: wyrastając z nasion, rosnących w wełnie mineralnej, wszystkie fazy wzrostu powinny być prowadzone w szklarni. Nowa technologia uprawy powinna być właściwym wyborem odmian o wysokiej odporności na infekcje, dobrych warunkach sanitarnych i higienicznych, biologicznej ochrony roślin i indukcji odporności roślin.

Oczywiste jest, że uprawa truskawek z nasion w szklarni znacząco zmniejsza ryzyko fitosanitarne w porównaniu z tradycyjnym rozmnażaniem wegetatywnym w otwartym terenie. Ponadto pozwala to znacznie zmniejszyć cały okres uprawy przed rozpoczęciem opłat i zmniejszyć go do trzech miesięcy od momentu wylęgu i jednego miesiąca po zejściu na stałe. Jednak do tej pory z nasion wyrastają wyłącznie nowe odmiany, które, podobnie jak nowe odmiany rozmnażane wegetatywnie, mają znaczną wadę.

Ich owocowanie jest trudne w zarządzaniu i dlatego trudno jest przewidzieć zwrot plonu. Przemysłowi producenci truskawek preferują odmiany krótkookresowe z krótkim cyklem wzrostu, co zmniejsza ryzyko występowania szkodników i patogenów, a także pozwala na dobre zarządzanie wysokimi plonami i planowaniem. Badacze wychodzą z założenia, że ​​wkrótce pojawią się na rynku odmiany o krótkim terminie odpowiednie do rozmnażania z nasion.

Jednocześnie należy zapewnić alternatywne warunki zimnego okresu dla wyciągania szypułek i długotrwałego przechowywania sadzonek, co obecnie utrudnia hodowlę tych odmian z nasion. W badaniach planuje się stosowanie zarówno odmian nasion (powtarzających), jak i gniazd (odmian krótkotrwałych i powtarzających się).

Zakłada się, że cały pełny cykl uprawy odbędzie się w szklarni, która zapewni warunki mikroklimatu, w zależności od odmiany. Zapewni to najlepszą możliwość zarządzania liczbą posadzonych kwiatów. Ponadto, wzrost w szklarni zmniejsza ryzyko szkodników, chroni rośliny przed deszczem, zimnem i wiatrem, które przyczyniają się do rozprzestrzeniania się zakażeń. Również w szklarni łatwiej jest zastosować biologiczną ochronę roślin za pomocą entomofagów. Nie powinno się uprawiać truskawki w całkowicie zamkniętych obszarach, gdzie wszystkie warunki są całkowicie kontrolowane, a środowisko jest całkowicie sterylne, ale w przyszłości ten kierunek może być obiecujący.

W trwających badaniach truskawki będą uprawiane w podłożu z wełny mineralnej, które nie tylko zapewnia sterylne środowisko, ale także pozwala w pełni kontrolować odżywianie roślin i kontrolować strategię nawadniania. Wełna mineralna może być całkowicie poddana recyklingowi po użyciu, a wzrost w niej jest łatwiejszy w zarządzaniu niż w podłożu torfowym lub kokosowym. Wadą wełny mineralnej jest trudniejsze przyzwyczajenie się do użytecznych mikroorganizmów, ale naukowcy mają nadzieję rozwiązać ten problem w trakcie badań.

Przedstawiciele gospodarstw hodowlanych truskawek nie mają pewności co do zalet hodowli nasion. Uważają, że w celu zmniejszenia obciążenia chemicznego ważniejsze jest opracowanie bardziej zrównoważonych i wiarygodnych odmian, a także dokładniejsze wybieranie odmian na pewien okres (sezon) uprawy. Ważne jest również połączenie selekcji pod kątem zrównoważonego rozwoju z zapewnieniem wysokiej smakowitości. Wyjątkiem jest opinia firmy hodowlanej ABZ Seeds, która kilka lat temu stworzyła odmianę naprawczą Delizzimo, łączącą dobry smak z możliwością rozmnażania z nasion.

W testach na stanowisku doświadczalnym w Zvaagdayk uprawiano je w połączeniu z oświetleniem sodowym i LED. W 11 tygodni po zasadzeniu sadzono rośliny kwitnące w szklarni. Po pierwszym, wstępnym zbiorach w połowie października, rośliny przynosiły owoce od połowy listopada do połowy kwietnia, a plon jagód pierwszego gatunku osiągnął 10 kg / m2.

Na początku sezonu zimowego ośrodek eksperymentalny planuje przeprowadzić uprawę demonstracyjną, która zdaniem autora odmiany Delizzimo “każdy producent truskawek powinien zobaczyć”. W przypadku uprawy z nasion można uzyskać całkowicie zdrowe sadzonki, dlatego w szklarni rośliny te powinny być oddzielone od truskawek wyhodowanych z rozetek (i potencjalnie przenoszących zakażenie).

źródło i zdjęcie: east-fruit

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.