w ,

Dodatkowe płatności do upraw prowadzonych w systemie rolnictwa ekologicznego

Od 2023 roku istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe płatności do upraw prowadzonych w systemie rolnictwa ekologicznego w ramach PS WPR na lata 2023-2027. Jakie są warunki uczestnictwa tej interwencji i czym różni się od poprzednich płatności ekologicznych w ramach PROW 2014-2020?

Zobowiązania

W ramach nowej interwencji PS WPR 2023-2027 rolnik tak samo jak w poprzednich naborach zobowiązuje się do:

 • 5-letniej realizacji zobowiązania ekologicznego od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszych płatności ekologicznych,
 • spełnienia warunków przyznania płatności ekologicznych w ramach określonych pakietów wymienionych w rozporządzeniu ekologicznym,
 • posiadania opracowanego przez doradcę rolnośrodowiskowego planu działalności ekologicznej,
 • prowadzenia rejestru działalności ekologicznej w odniesieniu do gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym,
 • zachowania wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym oraz miejsca realizacji tego zobowiązania (uprawy sadownicze, trwałe użytki zielone również w ramach pakietu 9).

Jakie pakiety?

W 2023 r. w ramach dopłat ekologicznych można ubiegać się o płatność w ramach następujących pakietów:

 • Pakiet 1. Uprawy rolnicze;
 • Pakiet 2. Uprawy warzywne;
 • Pakiet 3. Uprawy zielarskie;
 • Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze;
 • Pakiet 5. Uprawy jagodowe;
 • Pakiet 6. Ekstensywne uprawy sadownicze;
 • Pakiet 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych;
 • Pakiet 8. Trwałe użytki zielone;
 • Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi;
 • Pakiet 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą.

Zmianą w stosunku do poprzednich naborów jest pojawienie się dwóch nowych pakietów: pakietu 9 (zobowiązanie obejmujące małe gospodarstwa) oraz pakietu 10 (premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą).

Aby móc realizować pakiet 9 wnioskodawca nie może posiadać więcej niż 10 ha użytków rolnych, w roku, w którym rozpoczął realizację tego zobowiązania ekologicznego. W ramach tego pakietu jeżeli chodzi o płatności do TUZ-ów i upraw sadowniczych – to przysługują one do powierzchni nie większej niż 20% użytków rolnych gospodarstwa.

Natomiast w ramach pakietu 10 (Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą) warunkiem przyznania płatności ekologicznych jest posiadanie zwierząt takich jak: alpaki, bydło domowe oraz bawoły domowe, daniele, gęsi, indyki, jelenie szlachetne, kaczki, konie, kozy, króliki, kury, lamy, muły, osły, owce, perlice, przepiórki japońskie, strusie afrykańskie, świnie, których liczba, w przeliczeniu na DJP, wynosi co najmniej 0,5 DJP oraz nie więcej niż 1,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie oraz rolnik realizuje jeszcze zobowiązanie ekologiczne w ramach innego pakietu.

Warto również wiedzieć, że:

 • rolnik może realizować zobowiązanie ekologiczne w ramach WPR 2023-2027, także w przypadku, gdy realizuje jednocześnie zobowiązanie ekologiczne w ramach PROW 2014-2020.Jednak płatności ekologiczne do tego samego obszaru mogą być przyznane z tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania ekologicznego.
 • płatności ekologiczne do danego obszaru mogą być przyznane, jeżeli do tego obszaru rolnik nie ubiega się jednocześnie o przyznanie:
  • płatności w ramach ekoschematów do obszarów z roślinami miododajnymi, do integrowanej produkcji roślin lub do biologicznej ochrony upraw lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach WPR 2023-2027;
  • płatności w ramach ekoschematów do rolnictwa węglowego (praktyki 1. Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt lub praktyki 7. Uproszczone systemy uprawy)
  • płatności ekologicznych w ramach PROW 2014-2020;
  • rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach PROW 2014-2020.

Wysokość stawek

Pakiety ekologiczne oraz wysokość stawek dla gruntów w okresie konwersji i w nawiasie dla gruntów po okresie konwersji kształtują się na poziomie:

 • Pakiet 1. Uprawy rolnicze 1 697 zł/ha (1 571 zł/ha)
 • Pakiet 2. Uprawy warzywne 3 021 zł/ha (2 391 zł/ha)
 • Pakiet 3. Uprawy zielarskie 1 856 zł/ha (1 856 zł/ha)
 • Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze 3 105 zł/ha (1 961 zł/ha)
 • Pakiet 5: Uprawy jagodowe 2 495 zł/ha (2 213 zł/ha)
 • Pakiet 6: Ekstensywne uprawy sadownicze 1 326 zł/ha (1 326 zł/ha)
 • Pakiet 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych 1 638 zł/ha (1 504 zł/ha)
 • Pakiet 8. Trwałe użytki zielone 1 043 zł/ha (1 043 zł/ha)
 • Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi 1 640 zł/ha (1 640 zł/ha)
 • Pakiet 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą 573 zł/ha (573 zł/ha)

Płatności ekologiczne podlegają również degresywności i w 2023 roku wynoszą odpowiednio:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

autor: Jolanta Lachowska

źródło: ŚODR w Modliszewicach

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nowy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Landini

Akt wandalizmu w sadzie! Sadownikowi ścięto drzewa i instalacje nawadniającą! Szkody na ponad 30 000 złotych!