w ,

Stawki wsparcia finansowego do rolnictwa ekologicznego w 2023 roku

Od 2023 roku Plan Strategiczny WPR zakłada podejmowanie 5-letnich zobowiązań w ramach interwencji Rolnictwo ekologiczne.

Jest to kontynuacja wsparcia wdrażanego w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, to znaczy wsparcia do powierzchni różnych grup upraw tj.: rolniczych, warzywnych, zielarskich, sadowniczych podstawowych, jagodowych, sadowniczych ekstensywnych, paszowych oraz trwałych użytków zielonych (TUZ), prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego: w okresie konwersji i po okresie konwersji.

Całkowity budżet interwencji na lata 2023-2027 wynosi około 905 mln EUR.

Nowe rozwiązania w porównaniu do poprzedniego działania to m.in:

  1. Płatność dla małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi (dla gospodarstw o powierzchni do 10 ha użytków rolnych) płatność w jednakowej wysokości do każdego ha UR zadeklarowanego do płatności ekologicznych niezależnie od rodzaju uprawy. Szacowana stawka płatności – 1 640 zł/ha.
  2. Dodatkowe wsparcie dla gospodarstw ze zrównoważoną produkcją roślinną i zwierzęcą obsada zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha na każdy hektar UR w gospodarstwie. Dodatkowa szacowana płatność do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznej – 573 zł/ha.

Stawki Płatności w 2023 roku

Lp. Pakiety rolnictwa ekologicznego Warianty rolnictwa ekologicznego Stawki płatności Stawki Płatności z premią *
1 Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji 1 697 zł/ha 2270 zł/ha
2 Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji 3021 zł/ha 3594 zł/ha
3 Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1 856 zł/ha 2429 zł/ha
4 Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji 3105 zł/ha 3678 zł/ha
4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji 2495 zł/ha 3068 zł/ha
4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji 1326 zł/ha  

1899 zł/ha

5 Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji 1638 zł/ha 2211 zł/ha
6 Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 1043 zł/ha 1616 zł/ha
7 Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji 1571 zł/ha 2144 zł/ha
8 Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji 2391 zł/ha 2964 zł/ha
9 Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1 856 zł/ha 2429 zł/ha
10 Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji 1 961 zł/ha 2534 zł/ha
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji 2213 zł/ha  
10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji 1326 zł/ha 1899 zł/ha
11 Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 1504 zł/ha 2077 zł/ha
12 Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 1043 zł/ha 1616 zł/ha

* Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą

autor: Kamil Kacuga

źródło: SORD Modliszewice

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

2 komentarzy

Mają wielomilionowy dług wobec rolników, sadowników i właścicieli skupów.

Egipskie banki nadal utrudniają import polskich jabłek