w ,

Charakterystyka izolatów wirusa pstrości liści maliny

„Charakterystyka izolatów wirusa pstrości liści maliny (Raspberry leaf mottle virus, RLMV)”

− dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO

Wirus pstrości liści maliny (Raspberry leaf mottle virus, RLMV), należący do rodziny Closteroviridae, rodzaju Closterovirus, jest jednym z wirusów powodujących mozaikę maliny. Objawy chorobowe są zróżnicowane wzależności od wirusów i ich szczepów, lecz zwykle na porażonych krzewach obserwuje się przebarwienie liści oraz deformację i rozpadanie się owoców podczas zbioru.

Celem badań była charakterystyka molekularna izolatów RLMV wykrytych na plantacjach w centralnej i południowo-wschodniej Polsce.

W latach 2016-2018 prowadzono lustracje 34 plantacji maliny zlokalizowanych w centralnej i południowo-wschodniej Polsce. Próby liści pobrano losowo ze 146 roślin, wśród których 17 wykazywało objawy chorobowe. RNA wirusa izolowano z liści metodą adsorpcji na żelukrzemionkowym, a następnie fragmenty genomu zawierające homolog białka płaszcza (CPh) oraz helikazę amplifikowano w reakcji „one-step” RT-PCR. Uzyskane fragmenty zsekwencjonowano, a otrzymane sekwencje CPh i helikazy analizowano z wykorzystaniem oprogramowania pakietu Lasergene 7.1 (DNASTAR). Analizę filogenetyczną przeprowadzono metodą największej wiarygodności (MEGA 5.2).

źródło: 62. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych zorganizowana przez INHORT Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach pod tytulem: „Ochrona Roślin sadowniczych w obliczu strategii Europejski Zielony Ład”.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystanie pochodnych kwasu salicylowego do indukcji odporności jabłoni przed zarazą ogniową

Rak bakteryjny i inne bakteriozy borówki wysokiej