w , ,

Biogazownie dla rolników – korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne

Kampania realizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Obserwowane zmiany klimatyczne stanowią w dzisiejszych czasach jeden z najważniejszych problemów środowiskowych i społecznych. Wyzwaniem, które stoi przed nami, jest zmiana obecnego modelu rozwoju gospodarczego, w kierunku tworzenia gospodarki niskoemisyjnej oraz racjonalnie wykorzystującej dostępne zasoby.  Cele te mieszczą się w tzw. koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

W niewielkiej miejscowości Koczała, położonej w województwie pomorskim, funkcjonuje gospodarstwo rolne, które dzięki biogazowni rolniczej zoptymalizowało swoją gospodarkę surowcową. Gospodarstwo to stało się samowystarczalne energetycznie i może pochwalić się produktami wytworzonymi w modelu przyjaznym klimatowi. 

Instalacja funkcjonująca w prezentowanym gospodarstwie pozwoliła zoptymalizować gospodarkę obiegu zamkniętego. Biogazownia rolnicza, z jednej strony umożliwia efektywne wykorzystanie surowców pochodzących z gospodarstwa, z drugiej zaś gwarantuje mu samowystarczalność energetyczną. Dzięki temu gospodarstwo minimalizuje ślad węglowy i produkuje w modelu przyjaznym klimatowi, co w dzisiejszych czasach ma coraz większe znaczenie dla konsumentów.

Biogazownia rolnicza przetwarza biomasę rolniczą na energię elektryczną oraz ciepło. W jaki sposób ta energia i ciepło mogą być wykorzystywane? Czy ich ilość wystarcza na pokrycie potrzeb energetycznych gospodarstwa?

Energia elektryczna produkowana w biogazowni w Koczale w pierwszej kolejności wykorzystywana jest na potrzeby naszych obiektów, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie biogazowni, czyli fermy matecznej, a także mieszalni pasz. Następnie energia elektryczna za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej dostarczana jest do innych obiektów spółki, przy których nie mamy źródła wytwarzania. Dzięki temu jesteśmy samowystarczalni energetycznie

mówi Anita Bednarek, menedżer ds. energii i zrównoważonego rozwoju w spółce Goodvalley Agro S.A.

Biogazownia rolnicza idealnie wpisuje się zatem w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego i pozwala obniżyć ślad węglowy. 

Jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów dotyczących biogazowni rolniczych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.kowr.gov.pl

 

Kampania realizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Realizacja ww. programu jest jednym z elementów kampanii informacyjnej, prowadzonej przez KOWR, który wspiera rozwój biogazowni rolniczych.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Gorzkie słowa handlującego jabłkami: Większości producentom należałoby okazać mózg.

Sadownicy coraz częściej decydują się na karczowanie sadów jabłoniowych