w

Zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie oszacowane ok. 5% więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Warunki pogodowe pod koniec ubiegłego i na początku bieżącego roku sprzyjały przezimowaniu upraw sadowniczych, umożliwiając roślinom rozpoczęcie okresu wegetacyjnego w 2022 r. w dobrej kondycji. Na przeważającym obszarze kraju nie odnotowano też występowania strat przymrozkowych. Z uwagi na relatywnie niskie temperatury powietrza i brak opadów deszczu w pierwszych miesiącach bieżącego roku rozwój roślin uległ spowolnieniu, a kwitnienie rozpoczęło się przeważnie z nieznacznym opóźnieniem. Mimo to, większość gatunków sadowniczych kwitła obficie i długo. Obloty zapylaczy charakteryzowały się mniejszą niż zazwyczaj intensywnością, jednak były dostateczne. Z powodu utrzymującej się suszy na terenie niemal całego kraju relatywnie duży był jednak opad zawiązków owoców. Nie odnotowano przy tym strat wywołanych przymrozkami występującymi zazwyczaj w maju. W ciągu dotychczasowego okresu wegetacji odnotowano występowanie lokalnych opadów gradu o znacznym nasileniu. W konsekwencji część plantacji uległa uszkodzeniu, a pozostałe owoce często nie nadają się do zbioru. Ze względu na znaczny postęp technologiczny, jaki dokonuje się w polskim sadownictwie i rosnącą specjalizację działalności, zmniejsza się wpływ negatywnych warunków pogodowych na wyniki produkcyjne. W konsekwencji obserwuje się systematyczny wzrost intensyfikacji produkcji.

Tegoroczne łączne zbiory owoców z drzew szacuje się obecnie na ponad 4,7 mln t, czyli o 5,8% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Ostateczny wynik będzie jednak zależał od przebiegu warunków atmosferycznych w nadchodzących miesiącach okresu wegetacyjnego.

Zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie oszacowane na ok. 4,2 mln t, czyli o ok. 5% więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Zauważalny wzrost plonowania, przy notowanym jednocześnie spadku powierzchni sadów, wynika ze zmian zachodzących w strukturze odmianowej nasadzeń i postępującej jednocześnie intensyfikacji upraw. Ze względu na dotychczasowy przebieg warunków pogodowych, produkcja gruszek w sadach jest obecnie szacowana na niemal 82 tys. t, tj. na poziomie wyższym o 19% od ubiegłorocznego. Zbiory śliwek oce- niono na prawie 132 tys. t, czyli o ok. 12% więcej niż przed rokiem. Produkcja wiśni w 2022 r. może być o 10% większa i wynieść ok. 183 tys. t, natomiast zbiory czereśni oszacowane zostały na poziomie 78,5 tys. t, tj. niemal o 33% większym niż w 2021 r. Przewiduje się, że łączne zbiory brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich przekroczą poziom z poprzedniego roku o 38% i wyniosą niespełna 20 tys. t. Zbiory z pozostałych drzew owocowych (obejmujących m. in: amelanchier, dereń, jarząb, nieszpułkę zwyczajną i pigwę) wyniosą ok. 3 tys. ton.

  • źródło: GUS
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Dalsze trwanie takiego stanu doprowadzi do upadku wielu gospodarstw sadowniczych

Golden przed zbiorem w sadzie Krzysztofa Zatorskiego. Dwa produkty – efekty sami zobaczcie !