w

GUS: Produkcja owoców jagodowych była o 4% większa w porównaniu z rokiem poprzednim

W 2022 r. produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i na plantacjach jagodowych została oszacowana przez GUS na ok. 589 tys. t i była o 4% większa w porównaniu z rokiem poprzednim.

Z powodu suszy oraz wysokich temperatur powietrza na wielu nienawadnianych plantacjach dochodziło do silnego opadu kwiatów, zawiązków owoców, a w późniejszym okresie także owoców dojrzewających. Z tego powodu zbiory malin w 2022 r. były jedynie o ok. 1% wyższe w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosły ok. 105 tys. t.

Zbiory porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na ponad 142 tys. t, tj. o 6% mniej od poziomu produkcji z roku poprzedniego (zbiory porzeczek czarnych wyniosły ok. 100 tys. t, czyli prawie o 13% mniej od ubiegłorocznych).

Produkcja agrestu pozostała na poziomie z 2021 r. i wyniosła ok. 9,8 tys. t.

Zbiory truskawek zostały oszacowane na ok. 180 tys. t, tj. o 15% więcej od produkcji ubiegłorocznej. Wzrost plonu, mimo suszy glebowej, która utrzymywała się przez znaczną część okresu wegetacyjnego był możliwy dzięki coraz powszechniej stosowanym systemom irygacyjnym na plantacjach.

Produkcja borówki amerykańskiej w 2022 r. wyniosła ok. 64 tys. t, czyli o 15% więcej niż przed rokiem.

Zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach zostały oszacowane na poziomie 88 tys. t, tj. o ok.1% mniej w porównaniu z produkcją z roku 2021. Największy udział w tej grupie owoców ma aronia.

źródło: GUS

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GUS: Produkcja jabłek przekroczyła 4,2 mln ton i była o 5% większa niż w 2021 r.

Najczęściej wybierany sekator elektryczny – Campagnola Easy 80