w ,

WIĘKSZA KWOTA NA ROLNICTWO 4.0?

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 06 lutego 2024 r. w sprawie zwiększenia kwoty na zakończony nabór wniosków o objęcie wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie rolnictwa 4.0, Ministertwo ROlnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 22 maja 2024 r., przekazało następujące informacje:

„Uprzejmie dziękuję za Państwa propozycję dotyczącą zabezpieczenia środków na wnioski inwestycyjne, złożone w zakończonym 17 listopada 2023 r. naborze dot. rolnictwa 4.0 z w ramach KPO.

W celu objęcia wsparciem jak największej liczby zgłoszonych w tym naborze przedsięwzięć, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększył pierwotną kwotę przeznaczoną na ten nabór o 328 mln zł. Po zmianie, na nabór przeznacza się kwotę w łącznej wysokości 492 mln zł. Powyższa informacja została opublikowana w dniu 2 maja br. na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) i jest dostępna pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kpo-rolnictwo-40–wyzsza-kwotaprzeznaczona-na-nabor-wnioskow .
Ponadto uprzejmie informuję, że procedowana jest II rewizja KPO. W ramach tej rewizji MRiRW zgłosiło m.in. propozycję zwiększenia kwoty na inwestycję A1.4.1, w tym na wsparcie rolnictwa 4.0.
Węcej informacji na temat II rewizji KPO dostępnych jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/konsultacje-publiczne-rewizji-kpo-2024 .”

Pismo KRIR >>>

Pismo MRiRW >>>

 

Źródło: KRIR

UDOSTĘPNIJ

Budowa zbiorników retencyjnych do 1 ha na zgłoszenie?!

Stawki za zbiór czereśni w 2024 roku