w ,

Budowa zbiorników retencyjnych do 1 ha na zgłoszenie?!

foto: aquatom.com.pl

W dniu 29 maja 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, które odbyło się 23 maja 2024 roku w Warszawie, zwrócił się do Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka o wprowadzenie zmian w ustawie Prawo wodne umożliwiających realizację poniższych postulatów.

Obecna sytuacja hydrologiczna w kraju, charakteryzująca się częstymi suszami i niedoborami wody, wymaga podjęcia natychmiastowych działań mających na celu poprawę zarządzania zasobami wodnymi. W związku z tym KRIR wnioskuje o umożliwienie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha na zgłoszenie oraz wprowadzenie możliwości budowy zbiorników do 3000 m² bez konieczności zgłoszenia, pod określonymi warunkami.

Proponowane zmiany:

  1. Budowa zbiorników retencyjnych do 1 ha na zgłoszenie: Wprowadzenie możliwości budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha na zgłoszenie, co znacząco uprości procedury administracyjne i przyspieszy realizację projektów mających na celu retencjonowanie wody.
  2. Budowa zbiorników do 3000 m² bez zgłoszenia: Umożliwienie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 3000 m² bez konieczności zgłoszenia, pod określonymi warunkami, co pozwoli na szybkie i efektywne zwiększenie zdolności retencyjnej terenów rolniczych.
  3. Bezpłatny pobór wody: Wprowadzenie możliwości bezpłatnego poboru wody z tych zbiorników na potrzeby rolnicze, co będzie istotnym wsparciem dla rolników borykających się z problemem niedoboru wody.

Zmiany te są konieczne, aby skutecznie walczyć z problemem suszy i niedoboru wody, z którym boryka się polskie rolnictwo. Uproszczenie procedur związanych z budową zbiorników retencyjnych oraz wprowadzenie możliwości bezpłatnego poboru wody będą miały pozytywny wpływ na gospodarkę wodną kraju i przyczynią się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Pismo KRIR >>>

Źrodło: KRIR

UDOSTĘPNIJ

Wniosek o uruchomienie naboru w ramach działania inwestycyjnego  w obszarze nawadniania

WIĘKSZA KWOTA NA ROLNICTWO 4.0?