w

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przedstawił najpilniejsze zadania do rozwiązania w rolnictwie.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas dzisiejszego otwartego spotkania z rolnikami w Pułtusku przedstawił najpilniejsze zadania do rozwiązania w rolnictwie.

Ceny nawozów mineralnych

Kolejnym tematem poruszonym przez wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi była sytuacja na rynku nawozów mineralnych.

– To co mogliśmy zrobić – zostało już zrobione. Po rozmowach z wicepremierem Jackiem Sasinem i działaniami ze strony Grupy Azoty ceny spadły, ale jest pewna bariera kosztowa, której nie da się przeskoczyć. Sytuacja się nieco ustabilizowała. Trudno jednak przewidzieć czy ceny nawozów w nadchodzących miesiącach będą spadały, czy będą rosły – przypomniał szef resortu rolnictwa.

Wicepremier zwrócił jednak uwagę, że decydującą rolę w kwestii wzrostu cen nawozów odegrał wzrost cen gazu i bez ich spadku nie ma co liczyć, że ceny nawozów będą nizsze.

Ubezpieczenia

– Będziemy zachęcać rolników do ubezpieczania swoich upraw i zwierząt. Bardzo ważne jest, aby ubezpieczenia były powszechne – podkreślił wicepremier Kowalczyk i dodał, że najlepiej gdyby to odbywało się w systemie ubezpieczeń wzajemnych.

– Chcemy, aby KRUS nabył udziały w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych i aby wokół tej instytucji został zbudowany system rolniczych ubezpieczeń wzajemnych – dodał szef resortu rolnictwa.

Wicepremier poinformował, że mamy dość środków na dopłaty do ubezpieczeń rolnych w wysokości 65 procent, czyli na maksymalnym poziomie dozwolonym unijnymi przepisami.

Wicepremier Kowalczyk przypomniał, że na ten cel przeznaczonych zostało 1,5 mld zł, a w rezerwie budżetowej na wypadek znacznych klęsk zarezerwowane zostały aż 3 mld zł.

Energia dla wsi

Odpowiadając na pytania rolników szef resortu rolnictwa poinformował, że w sprawie energii dla wsi pracuje zespół roboczy, w skład którego wchodzą eksperci z resortów rolnictwa i klimatu.

– Chodzi o to, aby wykorzystywane były rozproszone źródła energii: fotowoltaika, spiętrzenia wodne, biogazownie, energetyka wiatrowa i magazyny energii. W tym systemie musi być też udział samorządów, bo wówczas można korzystać z różnych źródeł finansowania – podkreślił wicepremier.

Europejski Zielony Ład

Rozmawiając z rolnikami szef resortu rolnictwa podkreślił również możliwości, jakie będą wynikały z Europejskiego Zielonego Ładu. Zwrócił uwagę, że w skali europejskiego rolnictwa może to oznaczać redukcję produkcji rolnej.

– Ale to też szansa dla nas. Mamy bliżej do zrównoważonego rolnictwa niż inne kraje – dodał szef resortu rolnictwa.

Płatności bezpośrednie

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wyjaśniał dziś rolnikom, że w ramach I filara nastąpi wzrost płatności dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 50 ha, które otrzymają je w wysokości powyżej średniej unijnej.

Natomiast w ramach II filara możliwości one będą realizowane poprzez ekoschematy.

– Są ekoschematy proste, jak plany nawozowe, czy rolnictwo zrównoważone, ale są też ekoschematy trudne, jak np. rolnictwo ekologiczne – podkreślił wicepremier.

Szef resortu rolnictwa zapowiedział ponadto chęć zmiany dotychczasowego systemu dopłat do materiału siewnego, urealnienie zasiłku chorobowego w ramach KRUS oraz zniesienie wymogu przekazania gospodarstwa przy przejściu na emeryturę, w przypadku braku następcy.

W dzisiejszym spotkaniu wicepremierem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem  uczestniczyło ok. 150 rolników.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stop marnowaniu żywności, czyli co będzie robić Instytut Ogrodnictwa?!

Jabłka przemysłowe 40 groszy za kilogram! Gdzie?