w ,

Wapnowanie w sadzie! Odpowiadam na Wasze pytania – Nordkalk AtriGran

Na facebooku Nordkalk odbył się konkurs. W komentarzach pod postem użytkownicy facebooka zamieszczali pytania dotyczące wapnowania. Zwyciężyło osiem pytań! W video-relacji podzielę się z Wami wiedzą i odpowiem na dwa spośród ośmiu pytań!

Pytanie od Huberta Zięby

Czy przy odpowiednim odczynie pH należy wapnować glebę, bo gleba może mieć odczyn obojętny, ale może w niej występować niedobór wapnia potrzebnego w całej fazie wzrostu roślin?

Przy odpowiednim odczynie pH należy wapnować glebę. Co prawda wapnowanie przede wszystkim wykonujemy w celu odkwaszenia gleby czyli podwyższenia pH do wymaganego przez roślinę poziomu, ale również wapnowanie dostarcza dużo wapnia (Ca) jako pierwiastka odżywczego dla roślin. Wapnia dostarczamy poprzez korzenie 4 razy więcej niż poprzez liście. Wapń jest bardzo ważny dla roślin sadowniczych oraz warzywniczych, nawet jeśli chodzi o zdrowy wzrost jak i przechowanie. 

Objawy niedoboru Ca są rzadko obserwowane na częściach wegetatywnych roślin. Przy niedoborze Ca liście wierzchołkowe są jasnozielone z drobnymi plamkami o barwie żółto-brązowej. Brzegi liści są często postrzępione. W przypadku jabłek i gruszek mała zawartość Ca powoduje ich drobnienie, zwiększenie wrażliwości na pękanie, korkowacenie i oparzenia słoneczne. Owoce przechowują się krótko i są mało trwałe w obrocie handlowym oraz podatne na wiele chorób fizjologicznych.

Żeby zaradzić temu potrzebujemy wapnować nasze sady. Wapnowanie najlepiej wykonać rok przed założeniem sadu/plantacji. Zbyt późne wykonanie tego zabiegu uniemożliwia podwyższenie odczynu gleby do wymaganej wartości. Przy konieczności podwyższenia, zarówno odczynu gleby jak i zawartości Mg, należy użyć wapna węglanowego o wysokiej reaktywności jak AtriGran i wapna magnezowego AtriGran Mg.

W zależności od kategorii agronomicznej gleby oraz aktualnego jej odczynu, zalecane dawki nawozów wapniowych w sadzie/plantacji wahają się od 500 do 2500 kg CaO na 1 ha. Przy okresowym wapnowaniu ( co parę lat) rośliny podlegają wahaniom odczynu w glebie, co może osłabiać ich wzrost lub obniżać plonowanie. Z tego powodu lepiej utrzymywać odczyn gleby na optymalnym poziomie przez cały okres eksploatacji sadu/plantacji. W celu stabilizacji kwasowości gleby należy stosować corocznie około 300-500 kg CaO na 1 ha (po wcześniejszym osiągnięciu optymalnego odczynu gleby). 

Wapnowanie wykonuje się wczesną wiosną lub późną jesienią. W wiosennym terminie wapno rozsiewa się, gdy drzewa/krzewy nie wytworzyły jeszcze liści. Jesienne wapnowanie najlepiej wykonać od końca października do pierwszej połowy listopada. 

Do wapnowania należy używać tylko środków odkwaszających, najlepiej mających certyfikat upoważniający do stosowania ich w rolnictwie ekologicznym, jak Nordkalk AtriGran i Nordkalk AtriGran Mg. Przestrzeganie tej zasady jest szczególnie ważne, gdyż wapno dostępne na rynku może być pozyskiwane z wielu gałęzi przemysłowych, jako produkt uboczny, o przekroczonych zawartościach metali ciężkich.

Pytanie od Adama Walencik

Który rodzaj wapna wybrać zwykłe czy magnezowe? Czy wapno magnezowe odkwasza lepiej? Czy magnez zawarty w wapnie będzie mógł być pobrany przez rośliny? 

Wybieramy i wapna węglanowe i magnezowe. Magnezowe AtriGran Mg z Magnezem rzadziej, najlepiej co 4 wapnowanie, a najczęściej stosujemy wapno węglanowe wysokoreaktywne AtriGran. Jedno i drugie odkwasza glebę. Choć zwykle wapno węglanowe AtriGran co wynika z jego natury działa szybciej od wapna z magnezem. Wapno węglanowe jest produkowane z naturalnych skał, na wstępie mielone na mączkę a potem granulowane. To przekłada się na  wysoką reaktywność czyli zdolność odkwaszania. Wapna magnezowe najlepiej jest stosować co 4 wapnowanie. Dostarczamy wówczas składnika pokarmowego jakim jest magnez w najtańszej formie dostępnej na rynku. Stosowanie zapobiegawcze zawsze jest najbardziej opłacalne ekonomicznie i korzystne dla roślin.

Nawożenie gleb, powinno być uzależnione od odczynu i zasobności gleby w przyswajalny magnez. Na glebach lekkich dawka magnezu powinna wynosić 120–160 kg MgO/ha, natomiast na ciężkich 80–120 kg MgO/ha.  Jednorazowa dawka nie powinna przekraczać 200 kg/ha.

Magnez jest bardzo ważnym składnikiem pokarmowym jest składnikiem chlorofilu, przez co uczestniczy w najważniejszym procesie u roślin jakim jest fotosynteza i nie może być zastąpiony przez żaden inny pierwiastek. Nawożenie magnezem wpływa na lepsze wykorzystanie azotu, ogranicza zawartość azotanów, a także korzystnie oddziałuje na transport i gromadzenie fosforu w nasionach. Przy deficycie Mg między głównymi nerwami liści tworzą się chlorotyczne plamy, które następnie przechodzą w nekrozę. Liście szybko zasychają i opadają. Na pędach pozostają tylko wierzchołkowe liście. Pędy mają obniżoną wytrzymałość na niskie temperatury. W wyniku przedwczesnego opadania liści plon owoców jest zredukowany, owoce są drobne, mało smaczne, słabo wybarwione (jabłka) oraz mają niską zdolność przechowalniczą. Owoce mają tendencję do wcześniejszego opadania.. Magnez występuje w glebie zarówno w formie mineralnej, jak i organicznej. Z reguły im gleba jest lżejsza tym bardziej uboga w magnez. Również gleby o niskim pH i są ubogie w ten składnik. Magnez – w przeciwieństwie do potasu – jest łatwo wymywany również z gleb cięższych. Roczne wymycie może wynieść od około 10 kg, nawet do ponad 40 kg MgO/ z hektara. Przy czym największe wymycie następuje w pierwszym roku po zastosowaniu nawozów magnezowych, bądź magnezowo-wapniowych, niż w latach następnych. Najbardziej pożądany i optymalny jest poziom średni zawartości tego składnika w glebie. Poziom ten pozwala zabezpieczyć magnez roślinom i nie powodować degradacji gleb.

Ocena zawartości magnezu (mg/100 g gleby) w glebach mineralnych

Klasa zasobności Kategoria agronomiczna gleby
bardzo lekka lekka średnia ciężka
Bardzo niska > 1,0 > 2,0 > 3,0 > 4,0
Niska 1,1 – 2,0 2,1 – 3,0 3,1 – 5,0 4,1 – 6,0
Średnia 2,1 – 4,0 3,1 – 5,0 5,1 – 7,0 6,1 – 10,0
Wysoka 4,1 – 6,0 5,1 – 7,0 7,1 – 9,0 10,1 – 14,0
Bardzo wysoka < 6,1 < 7,1 < 9,1 < 14,1
Wartość krytyczna 3,0 4,0 6,0 8,0

Wysoka zawartość Mg może prowadzić do ograniczenia pobierania K i Ca. Nadmiar Mg w jabłkach zwiększa podatność na gorzką plamistość podskórną, dlatego bardzo ważne jest częste badanie ogrodnicze gleby.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Kiedy ruszy skupy truskawek przemysłowych? Powiat Grójecki, Rawski, Żyrardowski i Płoński

Obniżki cen za jabłka przemysłowe