Wapnowanie w sadzie. Jakie dawki? Jakie optymalne pH gleby?

Wapnowanie w roku 2019 może okazać się nie lada wyzwaniem dla sadowników! Czemu? Chociażby na warunki klimatyczne takie jak przymrozki wiosenne oraz długotrwała susza, które występowały w ciągu roku.

Kilku sadowników zgłosiło w tym roku problem GPP oraz gorszą trwałość w przechowywaniu jabłek. Problem z słabym przechowywaniem jabłek lub GPP związany jest również ze słabym dostarczaniem wapnia.

Wapń w sadach jest pobierany od momentu ruszenia wegetacji. Sadownicy natomiast również popełniają błędy w nawożeniu proporcjonalnie wapniem, potasem czy magnezem co bardo negatywnie wpływa na pobieranie wapnia.

Ph gleby ma również ogromne znaczenie w pobieraniu wapnia! Jeśli w Twoim sadzie pH gleby jest niższe niż 5,5 licz się, że pobieranie wapnia jest bardzo słabe.

Optymalny odczyn gleb do jakiego należy dążyć  w gospodarstwie sadowniczym powinien być na poziomie wyższym niż 6,0 pH ( około 6,5 pH).

W swoim sadzie pierw należy doprowadzić do optymalnego pH gleby a następnie stosować nawozy (np. wapń). W tym celu należy wykonać badania gleby : >>> Jak pobierać próbki gleby na badanie? <<<

Wapń / Potas / Magnez ?!?!?!?!

W roku 2019 mieliśmy bardzo długotrwałą suszę co skutkowało gorszym pobieraniem wapnia w sadach. Potas zawsze jest łatwiej pobierany przez korzenie roślin niż wapń. Potas wyróżnia się pojedynczym ładunkiem dodatnim natomiast wapń podwójnym. Magnez i potas KONKURUJĄ z wapniem podczas pobierania przez korzenie.

Ile stosować wapna w sadzie? 

Dawki są indywidualnie dobierane! Pamiętać należy jednak, iż jednorazowa  dawka w sadzie wapna nie powinna przekraczać 700 kg CaO/ha! W ciągu całego roku sadownicy powinni nie przekraczać nawożenia powyżej 1500 kg CaO/ ha! Zbyt duże dawki  będą niszczyć życie glebowe!

 

Czytaj więcej:

 

 

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.