w

UE nie dba wystarczająco o rolnictwo? Manifestacje w Brukseli…

Copa i Cogeca przyjęły do wiadomości i przeanalizowały wniosek w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych (WRF) przedstawiony przez przewodniczącego Rady Europejskiej, Charlesa Michela. Zaproponowano w nim finansowanie przyszłej WPR na poziomie niższym od obecnego. Jako przedstawiciele 22 milionów rolników i ich rodzin oraz 22 tysięcy spółdzielni rolniczych Copa-Cogeca uważa tę propozycję za całkowicie niedopuszczalną.

Wniosek nie zapewnia rolnikom wystarczającego wsparcia, aby mogli sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom, a także nie pomoże im w przyszłości przyczynić się do realizacji celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. W szczególności Copa-Cogeca dostrzega, że rozwojowi obszarów wiejskich brakuje odpowiedniego poziomu wsparcia, które jest bezwzględnie konieczne, aby zapobiec niepokojącemu problemowi odpływu ludności z obszarów wiejskich i zachęcić rolników do dalszego inwestowania w bardziej zrównoważone praktyki i metody produkcji. Dodatkowe obniżenie stawek współfinansowania przez UE dla II filaru wywrze nadmierną presję na państwa członkowskie, które będą musiały usprawnić swoje działania w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto zagrozi to zastępowalności pokoleń w tym sektorze, która jest kluczem do jego zrównoważonego, trwałego i długoterminowego rozwoju.

W dniu 20 lutego 2020 r. na placu Schumana w Brukseli odbyła się manifestacja organizowana przez FWA (belgijską organizację rolniczą przy współpracy z Sekretariatem Copa-Cogeca). Sekretarz Generalny Copa-Cogeca wraz z przedstawicielami z  Prezydencji Copa i Cogeca odbyli spotkanie z Komisarzem Wojciechowskim.

Manifestacja odbyła się w związku z odbywającym się posiedzeniem Rady Europejskiej, która podejmie decyzję w sprawie ram budżetowych WPR po 2020 r. Pomoc w ramach WPR stanowi znaczną część dochodu wielu rolników w niektórych państwach członkowskich.

Komisja Europejska ogłosiła prawdopodobne zmniejszenie budżetu WPR na następny okres (po 2020 r., mniej 3,9% dla pierwszego filaru i do -15% dla drugiego filaru).

Rolnicy w całej UE wyszli na ulice, by podnieść świadomość na temat trudności, z którymi zmaga się sektor i zaapelować o wsparcie, by mogli poradzić sobie z trudną sytuacją rynkową, niesprawiedliwymi cenami i nękaniem. Rolnicy nadal otrzymują bardzo niewielką część każdego euro wydawanego przez konsumentów. Potrzebujemy sprawnie funkcjonującego łańcucha dostaw żywności, by zwiększyć dochody rolników. W tej sytuacji, Komitety Copa-Cogeca nie są w stanie zgodzić się na dalsze cięcia.

Państwa członkowskie nie mogą ignorować aktualnych trudności społeczności rolniczych i odpływu ludności z obszarów wiejskich w całej UE. Trzeba przeznaczyć wystarczające środki na realizację priorytetów Unii. Copa-Cogeca wielokrotnie powtarzała, że znajdujemy się w momencie decydującym dla przetrwania unijnego modelu rolnictwa rodzinnego. Zmniejszony budżet będzie postrzegany jako wyraźny sygnał dla naszych rolników – komunikat, że UE nie dba wystarczająco o rolnictwo, o nasze obszary wiejskie i o tych, którzy produkują żywność, którą spożywamy.

Źródło: Komunikat prasowy Copa-Cogeca; krir.pl oraz Małgorzata Verset – Biuro KRIR w Brukseli 

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

System prowadzenia sadu jabłoniowego do zbioru przez roboty

Vblog sadowniczy – pogoda i zabielanie w 2020 roku