w ,

Ubezpieczenia upraw rolnych: Budżet państwa pokrywa 65 procent składki

– W budżecie mamy zapisane 1,5 mld zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich, a w rezerwie jeszcze 3 mld zł – przypomniał wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk na dzisiejszej konferencji poświęconej ubezpieczeniom.

Informacje przedstawiali także prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik oraz sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

Zakres ubezpieczenia

– Środków nam wystarczy praktycznie na wszystkie uprawy – 9 mln ha – podkreślił szef resortu.

Wicepremier zwrócił uwagę na wysokość dopłat do składek, gdzie z budżetu państwa pokrywane jest 65 procent składki, a rolnik płaci tylko 35 procent składki.

– Ta pomoc dla rolników już na etapie opłacania składki jest bardzo duża. Chcemy odejść od ryczałtowych wypłat odszkodowań, które i tak nie rekompensują strat – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Wysokość składki

Szef resortu rolnictwa podał przykładowe wysokości składki płaconej przez rolnika. W przypadku zbóż maksymalna wartość, wynikająca z rozporządzenia, wynosi 20300 zł/ha. Maksymalna wysokość składki wynosi od 9 procent przy glebach klasy I–IV do 15 procent przy glebach klasy VI.

Przy założeniu, że wartość ubezpieczenia wynosi 10000 zł i przeciętnej stawce 6-procentowej, składka wyniesie 600 zł, przy czym rolnik zapłaci tylko 210 zł.

– Zachęcam do powszechnego udziału w ubezpieczaniu upraw i zwierząt, a zwłaszcza do zwracania uwagi na kompleksowość ubezpieczenia, w którym znajdować się będzie także ubezpieczenie od suszy – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Rolnik ma do wyboru ośmiu ubezpieczycieli, którzy maja podpisane umowy z MRiRW na dofinansowanie składek.

Szef resortu rolnictwa zwrócił jednocześnie uwagę na zalety systemu ubezpieczeń wzajemnych, w ramach którego niewykorzystane w danym roku środki mogą przejść na rok następny, wpływając na obniżenie stawek płaconych za ubezpieczenie.

Prezes KRUS Aleksandra Hadzik zwróciła uwagę, ze jednym ze statutowych obowiązków instytucji, którą kieruje, są działania prewencyjne, w tym rozwój ubezpieczeń.

– Fundusz składkowy jest 100-procentowym właścicielem AGRO Ubezpieczeń – Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie i mam nadzieję, że przedstawi rolnikom kompleksową, atrakcyjną ofertę ubezpieczeniową – stwierdziła prezes Hadzik.

Możliwość bezgotówkowego opłacenia składki

– Dzięki nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą już podpisał Prezydent, rolnicy maja możliwość złożenia wniosku o opłacenie składki ze środków na płatności bezpośrednie – podkreślił sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

– Ta możliwość powinna przyczynić się do upowszechnienia ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich – dodał wiceminister.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Jeden komentarz

Rozstawianie uli OSMIA BOX dla murarki ogrodowej, przy użyciu aplikacji BEEGROW

Termin zwalczania STADIÓW ZIMUJĄCYCH TARCZNIKA NISZCZYCIELA