w , ,

Ile kosztuje ubezpieczenie sadu od ryzyka wystąpienia szkód? Wywiad z agentem ubezpieczeniowym.

Sadownicy od marca ubezpieczają swoje uprawy. Jak wygląda ubezpiecznie? Ile wynosi dopłata od Państwa? W jaki sposób opłaca się składkę? Na jaką wartość ubezpieczyć można jeden hektar sadu jabłoniowego? Te i inne pytania zadaliśmy Agentowi Ubezpieczeniowemu Damianowi Wrzesień.

 • Panie Damianie od kiedy – do kiedy sadownicy powinni ubezpieczyć swoje uprawy? Jaki czas mają na złożenie wniosków i opłacenie ubezpieczenia?

W roku bieżącym sprzedaż ubezpieczeń upraw ruszyła 20 marca. Należy pamiętać, że do 65% składki ubezpieczeniowej to dopłaty z budżetu państwa, budżet ten jest ograniczony i zawsze istnieje ryzyko, że w przypadku wyczerpania budżetu rolnik będzie musiał pokryć całą składkę. Dlatego nie warto odkładać decyzji o zawarciu polisy. Dla przykładu dzisiaj rolnik za ubezpieczenie hektara sadu płaci składkę 1200 zł, gdyby dopłat zabrakło, to składka dla rolnika wyniesie ok. 3000 zł za to samo ubezpieczenie.

W umowie ubezpieczenia mają zastosowanie okresy 14 dni karencji w przypadku ubezpieczenia od ryzyka szkód spowodowanych przez grad, przymrozki wiosenne, powódź oraz suszę. Warto o tym pamiętać i odpowiednio wcześnie wykupić polisę.

 • Ile wynosi dopłata państwa do ubezpieczenia?

W tym roku producenci rolni decydując się na ubezpieczenie swoich upraw mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 65% składki, w sytuacji, gdy jednocześnie zawrą umowę ubezpieczenia, która zawiera pakiet rodzajów ryzyka oraz w przypadku określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej, która nie przekracza 9% sumy ubezpieczenia. (Można rozwinąć)

 • Czy ubezpieczenia są konieczne przy „Integrowanej Produkcji Rolnej” lub uzyskaniu płatności bezpośrednich ?

Sadownicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, rolnik który uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

 • Czy sadownicy muszą ubezpieczyć całą powierzchnie gospodarstwa, czy mogą wybrać dany obszar?

Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw: zbóż, rzepaku, rzepiku, kukurydzy, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od co najmniej jednego z ryzyk: powódź, susza, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Oznacza to, że właśnie te ryzyka wchodzą w zakres obowiązkowego ubezpieczenia z dotacją, pozostałe ryzyka wymienione w Ustawie tj. deszcz nawalny, huragan, lawina, obsuniecie się ziemi, piorun należą również do ubezpieczeń dotowanych, lecz są dobrowolne. Obowiązek uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw.

 • Ile wynoszą opłaty za ubezpieczenie np. 1 hektara sadu jabłoniowego, gruszowego, upraw jagodowych typu truskawki, borówki?

Cena uzależniona jest od wielu czynników np. wydajność uprawy, ceny, lokalizacji, klasy gleby czy zakresu polisy. Za posiadanie ubezpieczenia budynków rolnych,  w sezonie wiosennym 2023 można  skorzystać ze specjalnej zniżki na ubezpieczenie. Każdy przypadek rozpatruje i wyliczam indywidualnie.

 • Jak wygląda wypłata odszkodowania?

Aktualnie hektar sadu jabłoniowego możemy ubezpieczyć na 54 600 zł ( zakładając wydajność 42tony/ha i cenę 1300 zł/tona). W przypadku wystąpienia szkody należy bezzwłocznie powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe, które oceni wartość szkody.

Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez gradobicie i powódź obejmuje:

 1. a) ilościowe ubytki plonów w ubezpieczonych uprawach rolnych,
 2. b) straty jakościowe w owocach roślin sadowniczych,  truskawkach, chmielu, tytoniu, słomie roślin włóknistych, wiklinie oraz w jadalnych częściach warzyw,
 3. c) zniszczenie lub zmniejszenie wartości roślin nie plonujących, takich jak: drzewa i krzewy (z wyłączeniem szkółek), rozsada roślin i kwiatów,
 4. d) całkowite zniszczenie roślin w szkółkach;

Ustalenia wysokości szkody w ubezpieczonych uprawach rolnych dokonuje przedstawiciel w obecności ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnionej.

 • Jak wygląda możliwość wnoszenia opłaty za ubezpieczenie : jednorazowa / ratalna ?

Jest wiele możliwości i co ważne dużą część składki można odroczyć i zapłacić po zbiorach.

▪ jednorazowo,

▪ w ratach półrocznych, w ratach ustalonych indywidualnie dostosowanych do możliwości finansowych klienta tzw. elastyczny schemat płatności. Pierwsza rata powinna być w wysokości ok. 15% i termin płatności może być odroczony maksymalnie 14 dni

▪ ostatnia rata płatna w 11 miesiącu.

Wywiadu udzielił Damian Wrzesień – Agent Ubezpieczeniowy. Jeśli mają Państwo więcej pytań prosimy o kontakt: 725 047 062 / [email protected]

Dodatkowo informujemy, że dla wszystkich czytelników portalu „Kobieta w sadzie”, jest przygotowany specjalny rabat na zakup ubezpieczeń u Pana Damiana. Prosimy o podanie hasła „KWS”, podczas rozmowy w celu uzyskania odpowiedniej oferty.

Wywiad nie jest materiałem sponsorowanym.

UDOSTĘPNIJ

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odkażanie gleby Forigo – Mix Tiller Dry

W pierwszej połowie tygodnia ochłodzenie i powrót zimy, w drugiej krótkotrwałe ocieplenie