w

Do 30 czerwca br. możesz zgłosić szkodę rolniczą!

Do końca czerwca br. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych mogą składać wnioski o pomoc.

Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej. Do wniosku należy dołączyć protokół oszacowania szkód.

Warunki

  1. Pomoc za szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.
  2. Potwierdzony przez wojewodę protokół oszacowania szkód przekraczających 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą”

W przypadku suszy protokoły oszacowania szkód są dostępne w publicznej aplikacji  „Zgłoś szkodę rolniczą” otwieranej  przez producenta rolnego jego  Profilem Zaufanym – w oknie Status sprawy.

Protokoły są dostępne wyłącznie w przypadku gdy oszacowane szkody spowodowane wystąpieniem w uprawach rolnych w 2020 roku suszy  przekraczają 30%  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat  i  w ubiegłym roku  producent rolny złożył w tej aplikacji wniosek o oszacowanie strat.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ktoś zniszczył plantacje truskawek! Straty oszacowane na prawie 30 tys. złotych.

Mszyca masowo atakuje jabłoń