w , ,

Rolnik, aby zakupić taką samą ilość nawozów jak 3 lata temu, musi teraz sprzedać znacznie więcej swoich produktów.

Nawozy azotowe w polskim rolnictwie: wpływ popytu na ceny

Nawozy azotowe odgrywają kluczową rolę w polskim rolnictwie, stanowiąc znaczną część zużycia wszystkich nawozów. Szczególnie wzmożone zainteresowanie nimi obserwuje się na początku roku, tuż przed sezonem aplikacyjnym. Nasuwa się więc pytanie: czy ten zwiększony popyt ma wpływ na kształtowanie się cen na krajowym rynku?

W lutym 2024 roku ceny nawozów azotowych były średnio o 78% wyższe niż w lutym 2021 roku. W tym samym czasie ceny skupu pszenicy zmniejszyły się o 11,1%, kukurydzy o 7,7%, a ceny mleka wzrosły o 37,7%, żywca wołowego o 42,9%, a żywca wieprzowego o 66,3%.

Oznacza to, że nawozy azotowe wyraźnie podrożały w stosunku do podstawowych produktów rolnych. Rolnik, aby zakupić taką samą ilość nawozów jak 3 lata temu, musi teraz sprzedać znacznie więcej swoich produktów.

Przyczyny zmian cen:

  • Wzrost cen surowców: Głównym czynnikiem wpływającym na ceny nawozów azotowych jest wzrost cen surowców, takich jak gaz ziemny, wykorzystywany do ich produkcji.
  • Wojna w Ukrainie: Wojna w Ukrainie zakłóciła łańcuchy dostaw i spowodowała wzrost cen surowców energetycznych, co również miało wpływ na ceny nawozów.
  • Ograniczenie eksportu: Niektóre kraje, np. Chiny, ograniczyły eksport nawozów, co również przyczyniło się do wzrostu cen na światowym rynku.

Skutki dla rolników:

  • Wzrost kosztów produkcji: Wysokie ceny nawozów azotowych prowadzą do wzrostu kosztów produkcji rolnej.
  • Mniejsze marże: Rolnicy, pomimo wyższych cen skupu niektórych produktów rolnych, mogą zarabiać mniej z powodu wysokich kosztów produkcji.
  • Zmiana struktury upraw: Rolnicy mogą zacząć uprawiać mniej wymagające nawożenia rośliny, aby obniżyć koszty produkcji.

Prognozy na przyszłość:

  • Ceny nawozów azotowych prawdopodobnie pozostaną wysokie w najbliższym czasie.
  • Możliwy jest dalszy wzrost cen, jeśli wojna w Ukrainie będzie się przedłużać.
  • Rząd może wprowadzić programy wsparcia dla rolników, aby pomóc im zrekompensować wysokie ceny nawozów.
UDOSTĘPNIJ

Od mysiego ucha do zielonego pąka w trzy dni

Twardość wody jest istotnym czynnikiem skuteczności wielu substancji aktywnych