w ,

Przypominamy zasady stosowania produktów zawierających olej parafinowy!

Poniżej przypominamy ogólne zasady stosowania produktów zawierających olej parafinowy:

Oprysk olejem parafinowym powinien być wykonany w trakcie ciepłego, słonecznego dnia. Zwracajmy uwagę na odpowiednią technikę zabiegu – drzewa (również pnie) powinny być bardzo dokładnie pokryte dobrze rozpyloną cieczą roboczą. Ciecz robocza powinna jak najdłużej pozostać na drzewie (unikamy efektu spływania).

W sadach gdzie widoczna jest zielona tkanka zachowajmy jak najdłuższy odstęp czasu między zabiegiem preparatami olejowymi, a prognozowanym przymrozkiem. Zaleca się również zachowanie kilkudniowego odstępu (3-4 dni) między zabiegiem olejem parafinowym, a użyciem produktów na bazie siarki, ditianonu czy kaptanu.

Biorąc pod uwagę obecną fazę rozwojową roślin należy zmniejszyć stężenie oleju parafinowego do maksymalnie 2-3%, szczególnie dla tych roślin, których pąki liściowe są po fazie tzw. „mysiego ucha”. Ilość wody na hektar oraz stężenie oleju parafinowego należy dobrać do parametrów sadu tj. wieku drzew, miąższości korony, rozstawy itp.

LUBLIN, 26.03.2024r.

dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni

Katedra Ochrony Roślin

Zakład Entomologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

mgr inż. Szymon Jabłoński

Centrum Badań Sadowniczych SYMBIOZ

Biała Rawska

 

źródło: Facebook Symbioz

Okno pogodowe na zabieg olejem parafinowym przeciwko zimującym stadiom tarcznika niszczyciela

UDOSTĘPNIJ

Okno pogodowe na zabieg olejem parafinowym przeciwko zimującym stadiom tarcznika niszczyciela

Sprawdź harmonogram naborów wniosków w 2024 roku!