Produkcja borówek, eksport, import za 2018 rok.

Informacja na temat produkcji oraz polskiego handlu zagranicznego borówkami

polska_borówka.jpg

PRODUKCJA

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wielkość produkcji borówki w Polsce w 2018 r. wyniosła około 25,3 tys. ton, co oznaczało wzrost o 55% w porównaniu do 2017 r. (16,3 tys. ton). Powierzchnia uprawy borówki w Polsce wynosi około 5,5 tys. ha. Według danych FAO (za 2017r.), Polska jest na 6 miejscu w rankingu największych na świecie producentów borówek i na 2 miejscu w Europie (po Hiszpanii).

EKSPORT

W 2018 roku wolumen eksportu świeżych borówek, żurawiny i pozostałych owoców z gatunku Vaccinium (brak możliwości podania danych wyłącznie dla borówki) wyniósł  13,9 tys. ton o wartości 81,6 mln EUR. W porównaniu do 2017 roku (biorąc pod uwagę ilość) eksport był większy o 2,0%. Odbiorcą świeżych borówek [1] były prawie w całości wyłącznie państwa UE, do których wyeksportowano (wg masy) ponad 90% całej zagranicznej sprzedaży. Największymi odbiorcami świeżych borówek były: Wielka Brytania (31%), Niemcy (29%), Holandia (12%), Szwecja (4%) oraz Dania (3,5%). Spośród państw spoza UE, odbiorcami świeżych borówek była również Norwegia (7%).
Nieznacznie więcej niż świeżych owoców eksportuje się z Polski borówek zamrożonych. Wolumen eksportu ogółem borówek zamrożonych w 2018 r. wyniósł 14,8 tys. ton (ok. 35,4 mln EUR), z czego około 80% (tj. około 12 tys. ton) stanowił eksport do państw UE. W porównaniu do 2017 roku (biorąc pod uwagę ilość) eksport zamrożonych borówek był większy o 2,2%. Głównymi odbiorcami tych owoców w 2018 r. były: Niemcy (30%), Białoruś (14%), Francja (9,4%), Litwa (8,9%), Holandia (6,4%), Belgia (5,8%) oraz Szwecja (5,5%).

IMPORT

W 2018r. wolumen importu świeżych borówek wyniósł jedynie 8,5  tys. ton,. natomiast jego wartość wyniosła blisko 37,8 mln EUR. Ponad 60% świeżych borówek do Polski trafiało z UE, w tym głównie z Hiszpanii (33%), Niemiec (15%) oraz z Holandii (6,5%). Spośród państw spoza UE najwięcej tych owoców trafiło do Polski z Maroka (15%), Ukrainy (10%) oraz z Peru (5%).

[1] Dane dotyczące handlu zagranicznego dotyczą borówek, żurawiny i pozostałych owoców z gatunku Vaccinium (brak możliwości podania danych wyłącznie dla borówki).

źródło: Źródło: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.