Produkcja porzeczek, eksport, import za 2018 rok.

Informacja na temat produkcji i polskiego handlu zagranicznego porzeczkami czarnymi

polska_porzeczka.jpg

PRODUKCJA

Polska znajduje się na 2 miejscu na świecie, po Federacji Rosyjskiej w produkcji porzeczek. Powierzchnia uprawy porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) w Polsce w ostatnich latach wynosiła przeciętnie ponad 44 tys. ha. Zbiory tych owoców w 2018 roku wyniosły 164,6 tys. ton, tj. o około 28% więcej niż rok wcześniej. Zdecydowaną większość stanowiły porzeczki czarne, których zebrano około 126,3 tys. ton.

EKSPORT

W 2018 roku wolumen eksportu świeżych, czarnych porzeczek wyniósł 2,5 tys. ton, a jego wartość ponad 1,1 mln EUR. Odbiorcą świeżych, czarnych porzeczek były w większości państwa UE. Największymi ich odbiorcami (wg ilości) były: Niemcy (47%) i Austria (17%). Spośród państw spoza UE najwięcej porzeczek sprzedano na Białoruś (21%).
Zdecydowanie więcej niż porzeczek świeżych eksportuje się z Polski porzeczek zamrożonych. Wolumen eksportu ogółem porzeczek czarnych zamrożonych w 2018 r. wyniósł 45,1 tys. ton (za około 22 mln EUR), z czego większość (56%) stanowił eksport do państw UE. W porównaniu z 2017 rokiem wolumen eksportu zwiększył się o 13%. Głównymi odbiorcami porzeczek czarnych zamrożonych w 2018 r. były: Niemcy (22%), Białoruś (36%), Wielka Brytania (9%), Holandia (8%) oraz Belgia (5%).

IMPORT

W 2018 roku wolumen importu porzeczek czarnych świeżych wyniósł  59  ton, a jego wartość 0,77 mln EUR. Dostawcą świeżych, czarnych porzeczek w 2018 roku na polski rynek była głównie Holandia (ok. 95%).
Nieco więcej niż porzeczek świeżych importuje się do Polski porzeczek zamrożonych. Wolumen importu ogółem porzeczek zamrożonych w 2018 r. wyniósł 978 ton (ok. 0,85 mln EUR), z czego większość (tj. około 74%) stanowił import z państw UE. Głównymi dostawcami na polski rynek porzeczek czarnych zamrożonych były (w 2018 r.): Niemcy (23%), Hiszpania (18%), Dania (17,5%), oraz Belgia (11,3%). Spośród państw spoza UE najwięcej tych owoców zaimportowano z Kanady (7,7%) oraz z Ukrainy (6,5%).
Źródło: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Promocji i Jakości Żywności
czytaj również:
UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.