w ,

Płatności obszarowe na lata 2023-2027 – Co się zmienia?

W związku ze zbliżającym się startem naboru wniosków o płatności obszarowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu Ryszard Bartosik przekazali najważniejsze, praktyczne informacje dla rolników. W dzisiejszej konferencji prasowej w siedzibie MRiRW wzięła udział także zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) Joanna Gierulska.

Już 15 marca 2023 r. rozpoczyna się pierwszy nabór wniosków o płatności obszarowe w ramach krajowego Planu Strategicznego dla WPR. Nabór potrwa do 15 maja.

Należy pamiętać, aby składając wniosek, zawnioskować o dopłaty za stosowanie ekoschematów.

Nabory w ramach WPR będzie prowadziła ARiMR.

Co się zmienia?

Jak podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk, dwie najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej to ekoschematy oraz rola dobrostanu zwierząt

Najważniejsze cele PS WPR

Wicepremier Kowalczyk przypomniał, że najważniejsze cele krajowego Planu Strategicznego dla WPR to – oprócz wskazanego już wsparcia dobrostanu zwierząt:

  • – wsparcie dochodów rolników;
  • – wsparcie produkcji rolnej z poszanowaniem środowiska – zgodnie z polityką Unii Europejskiej;
  • – wzmocnienie konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych (środki na maszyny, inwestycje i wytwarzanie energii odnawialnej);
  • – wsparcie odporności polskich gospodarstw (środki na zarządzeniem ryzykiem);
  • – rozwój ekologicznej produkcji rolnej (certyfikowane gospodarstwa otrzymają większe dofinansowanie);
  • – dalszy rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich;
  • – wsparcie dla przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • – wsparcie pszczelarstwa (bo to jemu zawdzięczamy plony);
  • – wsparcie wymiany pokoleń (premia dla Młodego Rolnika zwiększona do 200 tys. zł, dodatkowe środki przez 5 lat po przejęciu gospodarstwa).

Dobrostan zwierząt – ważna część WPR

Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że wsparcie dobrostanu zwierząt jest bardzo ważną częścią realizacji WPR. Są na to przeznaczone środki finansowe wielokrotnie większe niż w poprzedniej perspektywie. Środki te trafią do rolników stosujących praktyki wspierające ten dobrostan.

Wiceminister Bartosik przypomniał, że w ramach PS WPR zwiększona została także liczba gatunków zwierząt objętych dopłatami.

Ekoschematy – trzeba zawnioskować!

– Podczas składania wniosku w rozpoczynającej się 15 marca kampanii trzeba pamiętać: dopłaty za stosowanie ekoschematów nie będą przyznawane automatycznie. Trzeba będzie o nie zawnioskować – przypomniał szef resortu rolnictwa.

Jako przykład jednej z wielu praktyk w ramach ekoschematów wicepremier przytoczył wapnowanie gleb, za które można otrzymać dopłatę 300 zł do hektara.

Wiceminister Ryszard Bartosik zauważył, że wiele praktyk rolnicy już stosują i wystarczy je dostosować do wymogów WPR.

Szkolenia – aby skorzystać ze wszystkich możliwości WPR

Wicepremier Kowalczyk oraz wiceminister Bartosik przypomnieli, że trwają szkolenia dla rolników prowadzone przez doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR). Wkrótce szkolenia rozpocznie też ARiMR.

– Bardzo ważne jest, aby rolnicy korzystali z tych szkoleń. Dzięki nim dowiedzą się, jak wnioskować o wsparcie w ramach WPR i skorzystać ze wszystkich możliwości uzyskania dopłat, przede wszystkim w ramach ekoschematów – zaapelował wicepremier Kowalczyk i podkreślił, że wbrew pozorom zasady działania ekoschematów są zazwyczaj proste.

Korzyści i uproszczenia dla rolników

Wiceminister Bartosik zauważył, że średniej wielkości gospodarstwo rolne (o powierzchni 30 ha) może dzięki dopłatom w ramach WPR uzyskać ponad 10 tysięcy euro rocznie.

– Warto skorzystać z dopłat w ramach WPR – aby zwiększyć swoje dochody oraz działać dla środowiska. Dopłaty zrekompensują także ewentualne straty za stosowanie praktyk zrównoważonego rolnictwa – zaznaczył sekretarz stanu.

Jak podkreślił szef resortu rolnictwa, dostęp do środków finansowych dla rolników został maksymalnie uproszczony.

– Komisja Europejska wyraziła zgodę, żeby rolnik nie musiał rezygnować z chowu bydła na uwięzi, aby skorzystać z dopłat za inne praktyki, takie jak letni wypas czy chów na ściółce – dodał wicepremier Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że polskie gospodarstwa rolne o wielkości do 50 ha (czyli 97 proc. polskich gospodarstw) uzyskują i nadal będą uzyskiwać dopłaty bezpośrednie na poziomie co najmniej średniej w Unii Europejskiej.

Dla gospodarstw rodzinnych i komplementarnych

Jak powiedział szef resortu rolnictwa, WPR kładzie nacisk na wsparcie gospodarstw małych i średnich oraz komplementarnych: prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą.

– Połączenie produkcji roślinnej i zwierzęcej w jednym gospodarstwie przynosi bardzo dobry efekt finansowy dla rolnika – dodał wiceminister Bartosik.

Harmonogram naborów

Harmonogram naborów jest załączony poniżej. Większość naborów w ramach WPR obsługuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

źródło: gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ceny są realne dla konsumenta, ale nie dla sadownika. Czy, należy skończyć z dopłatami? – dr Janusz Andziak

Harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027