w ,

Znamy dokładny harmonogram naborów wnioskówna lata 2023 – 2027!

Poznaliśmy dokładny harmonogram naborów wniosków w ramach PS dla WPR na lata 2023 – 2027!

15 marca br. rozpoczęło się składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r. Po trzech dniach przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. 6,7 tys. rolników złożyło takie dokumenty.

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała dokładny harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w 2023 roku, jak również podała orientacyjny limit środków przeznaczony na poszczególne operacje realizowane w ramach naboru. Przyjrzyjmy się aktualnemu harmonogramowi:

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE/WSPARCIE OBSZAROWE (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • – Podstawowe wsparcie dochodów (7 761 mln zł): N15 marca – 15 maja 2023
 • – Płatność redystrybucyjna (1 902 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Płatność dla młodych rolników (204 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023

EKOSCHEMATY (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • – Obszary z roślinami miododajnymi (38 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (2 670 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie IPR (35 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Biologiczna ochrona upraw (2 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (93 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Dobrostan zwierząt (1 274 mln zł): 15 marca -15 maja 2023

WSPARCIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • – do krów (750 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – młodego bydła (849 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – owiec (23 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – kóz (1 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – buraków cukrowych (347 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – chmielu (4 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – lnu (2 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – konopi włóknistych (0,4 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – pomidorów (10 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – truskawek (48 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – ziemniaków skrobiowych (42 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – roślin pastewnych (82 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – roślin strączkowych na nasiona (304 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023

INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • – Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 (79 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 (100 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 (5 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (0,2 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (2 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (53 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Bioróżnorodność na gruntach ornych (0,8 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Premie z tytułu zalesień, zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych (0,8 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Rolnictwo ekologiczne (189 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (747 mln zł, dodatkowo 673,7 mln zł zaplanowane z budżetu PROW): 15 marca – 15 maja 2023
 • – Zalesianie gruntów rolnych (10 mln zł): 1 czerwca – 31 lipca 2023 r.
 • – Tworzenie zadrzewień śródpolnych (5 mln zł): 1 czerwca – 31 lipca 2023
 • – Zakładanie systemów rolno-leśnych (5 mln zł): 1 czerwca – 31 lipca 2023
 • – Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych (11 mln zł): 1 czerwca – 31 lipca 2023
 • – Zobowiązania PROW 2014-2020 – Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne płatności będą realizowane z budżetu PROW: 15 marca – 15 maja 2023
 • – Zobowiązania PROW 2014-2020 – Rolnictwo ekologiczne płatności będą realizowane z budżetu PROW: 15 marca – 15 maja 2023
 • – Zobowiązania zalesieniowe – PROW 2007-2013 płatności będą realizowane z budżetu PROW: 15 marca – 15 maja 2023
 • – Zobowiązania zalesieniowe – PROW 2014-2020 płatności będą realizowane z budżetu PROW: 15 marca – 15 maja 2023
 •  – Zobowiązania zalesieniowe – PROW 2004-2006 płatności będą realizowane z budżetu PROW: 1 czerwca – 15 lipca 2023

INTERWENCJE SEKTOROWE (PRODUKTY PSZCZELE) (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • Wspieranie podnoszenie poziomu wiedzy pszczelarskiej (1 mln zł): 2 października – 31 października 2023
 • Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych:

– I termin: 24 mln zł / 3 – 18 kwietnia 2023

– II termin: 20 mln zł / 2 – 31 października 2023

 • Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

– I termin: 14 mln zł / 3 – 18 kwietnia 2023

– II termin: 15 mln zł / 2 – 31 października 2023

 • Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej (3 mln zł): 2 – 31 października 2023
 • Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

– I termin: 9 mln zł / 3 – 18 kwietnia 2023

– II termin: 8 mln zł / 2 – 31 października 2023

 • Wsparcie naukowo-badawcze (1 mln zł): 2 – 31 października 2023
 • Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych (0,3 mln zł): 2 – 31 października 2023

INTERWENCJE SEKTOROWE (OWOCE I WARZYWA) (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

– zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy o PS nie określa się kwoty na te nabory

 • Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw: 2 – 31 października 2023
 • Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw: 2 – 31 października 2023
 • Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw: 2 – 31 października 2023
 • Wycofanie z rynku owoców i warzyw: 2 – 31 października 2023
 • Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu: 2 – 31 października 2023
 • Badania i rozwój: 2 – 31 października 2023

INWESTYCJE I ROZWÓJ GOSPODARSTW (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność – dotacja (920 mln zł): 23 października – 30 listopada 2023
 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej (1 263 mln zł): 15 listopada – 15 grudnia 2023
 • Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF (94 mln zł): 16 sierpnia – 15 września 2023
 • Rozwój małych gospodarstw (468 mln zł): 1 – 30 sierpnia 2023
 • Premie dla młodych rolników (811 mln zł): 30 czerwca – 31 lipca 2023

WSPÓŁPRACA/ROZWÓJ LOKALNY (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy o PS nie określa się kwoty na nabór): 7 – 31 sierpnia 2023
 • Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności (174 mln zł): 27 listopada 2023 – 31 stycznia 2024

TRANSFER WIEDZY I DORADZTWO (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • Doskonalenie zawodowe rolników – moduł 1 Szkolenie podstawowe dla rolników (95 mln zł): 29 maja – 16 czerwca 2023
 • Kompleksowe doradztwo rolnicze – moduł 1 Kompleksowe programy doradcze – beneficjent dedykowany (618 mln zł): 29 maja – 16 czerwca 2023
 • Doskonalenie zawodowe kadr doradczych -moduł 1 Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych – beneficjent dedykowany (13 mln zł): 29 maja – 16 czerwca 2023

Wielkopolska Izba Rolnicza rozpoczęła cykl artykułów pn. „ABC nowych dopłat”, czyli publikacji dotyczących nowego Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowi publikacjami:

ABC nowych dopłat – kim jest rolnik aktywny zawodowo?

ABC nowych dopłat – jakie GAEC w 2023 roku?

http://wir.org.pl/asp/abc-nowych-doplat-smr,1,artykul,1,3455

Opracowanie:

Aleksander Poznański

Źródło: ARiMR

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ceny warzyw po raz pierwszy osiągnęły aż tak wysoki poziom.

Miodówka gruszowa groźny szkodnik, którego należy już zwalczać! Co wybrać, olej czy glinkę?