w

Nieruchomość upadłej grupy KING FRUIT w Chodnowie do kupienia za ponad 2,5 mln zł!

Syndyk sprzeda obiekty upadłej grupy KING FRUIT Sp. z o.o. za cenę nie niższą niż 2 570 000,00 zł.  Budynki zajmują 6808 m2 i są zlokalizowane jest w Chodnowie, gmina Biała Rawska (województwo łódzkie).

>>> WYCENA <<<

W skład wchodzi:

Kompleks budynków: mieszkalny z częścią socjalno – biurową oraz hale magazynowe.

W pierwszym etapie budowy powstał budynek mieszkalny z częścią gospodarczą, a następnie została rozbudowana część gospodarcza z przeznaczeniem na przechowalnię owoców.
W skład obiektu wchodziły pomieszczenia przechowalni, linii produkcyjnej, dwie komory chłodnicze oraz zaplecze socjalno – biurowe.

Przewidywany okres trwałości budynków o konstrukcji masywnej o funkcji usługowej wynosi ok. 90 lat. Ze względu na wiek budynku wynoszący ok. 20-25 lat, oraz na podstawie oceny wizualnej stopień zużycia technicznego oceniono na poziomie ok. 30 %, co oznacza przeciętny stan techniczny, z koniecznością dokonania bieżących remontów o charakterze konserwacyjnym.

Cały teren utwardzony płytami betonowymi. Na terenie znajduje się waga samochodowa.

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie zaoferowana cena przy czym termin zapłaty nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty wyboru oferty. Wybór oferty może nastąpić po wpłacie 10% wadium;

c) Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży z podaniem ceny oraz linku do opisu i oszacowania wyemitowane w dzienniku ogólnopolskim w sekcji ogłoszeń lub komunikatów biznesowych;

d) Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży z podaniem ceny oraz linku do opisu i oszacowania na portalu otodom.pl z emisją 30 dniową w pakiecie zapewniającym emisję na początku listy oraz na stronie głównej;

e) Obwieszczenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

f) Termin składania ofert nie krótszy, niż 30 dni od daty obwieszczenia w MSiG emisji ogłoszenia w prasie i po zakończeniu emisji ogłoszenia w otodom.pl;

g) W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert spełanijących kryteria ceny , syndyk winien zarządzić by zainteresowani licytacją dokonali wpłaty wadium 10% ceny w terminie 7 dni, po czym dla oferentów, którzy wpłacili wadium przeprowadzić licytację w formie telekonferencji. W przypadku braku zainteresowania oferentów przeprowadzeniem licytacji, syndyk winien dokonać wyboru oferenta, który uiścił wadium i był gotów przystąpić do licytacji;

h) Skwitowanie całości ceny najpóźniej przed podpisaniem aktu przenoszącego własność nieruchomości; i) Niedopuszczalne są jakiekolwiek potrącenia z ceny sprzedaży nieruchomości;

j) Warunkiem umożliwiającym zawarcie umowy sprzedaży jest brak wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości w terminie ustawowym, a w przypadku wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości warunkiem umożliwiającym zawarcia umowy sprzedaży będzie prawomocne oddalenie lub odrzucenie tych zarzutów;

Podmioty zainteresowane nabyciem są proszone o składanie zapytań ofertowych na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kancelarii syndyka: Syndyk Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin. Maszyny można oglądać po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 516 755 693. Jednocześnie syndyk informuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza, że obiekt jest nabywany bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich a nadto syndyk nie udziela rękojmi ani gwarancji na obiekt w tym na zakupione urządzenia.

źródło: inlex.pl / foto: inlex.pl

Upadła grupa King Fruit do kupienia za 40 milionów

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Dobre notowania ARiMR wśród rolników

Od kilku dni trwa dogaszanie zgliszczy Polskie Sady !