w , ,

Nagroda Ministra Rolnictwa dla Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach za wytworzenie odmiany jabłoni…

NAGRODA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DLA INSTYTUTU OGRODNICTWA ZA WYBITNE OSIĄGNIECIA W ZAKRESIE WDRAŻANIA POSTĘPU W ROLNICTWIE
W uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 roku przyznał nagrodę oraz wyróżnienia czterem zespołom autorskim z Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

Nagrodą uhonorowano: dr inż. Mariusza Lewandowskiego (IO-PIB) prof. dr hab. Edward Żurawicz (IO-PIB), Krzysztof Strojny (IO-PIB), dr inż. Paweł Bielicki (OEMS Prusy), mgr inż. Maciej Teodorczyk (OEMS Prusy) za „Wytworzenie materiału elitarnego i wdrożenie do uprawy towarowej w Polsce kwalifikowanego materiału odmiany jabłoni ‘Ligol Red’ hodowli Instytutu Ogrodnictwa”.

Wyróżnienia otrzymali:
• dr Zbigniew Anyszka, dr Małgorzata Tartanus, mgr Daniel Sas, dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO, dr Agnieszka Włodarek, dr Agata Broniarek-Niemiec za przygotowanie system wspomagania decyzji HortiOchrona, istotnego wsparcia w ochronie roślin ogrodniczych, który powstał dzięki zaangażowaniu: dr Hanny Berniak, dr Hanny Bryk, dr. Kazimierza Felczyńskiego, mgr. Huberta Głosa, mgr. Damiana Gorzki, mgr. Michała Hołdaja, dr Anny Jareckiej-Bonceli, dr Beaty Komorowskiej, mgr. Sylwestra Masnego, mgr Moniki Michaleckiej, dr. Jacka Nowaka, mgr. Wojciecha Piotrowskiego, mgr Anny Poniatowskiej, dr Magdaleny Ptaszek, prof. dr hab. Joanna Puławskiej, mgr. Dariusza Rybczyńskiego, mgr Teresy Sabat, dr Małgorzaty Sekreckiej, dr. Jana Sobolewskiego, dr. Wojciecha Warabiedy, prof. dr hab. Adama Wojdyły, dr. Roberta Wrzodaka.
• dr Beata Kowalska, dr hab. Magdalena Szczech, dr Iwona Sowik, mgr inż. Katarzyna Bisko, Jolanta Winciorek, Anna Michalska, Agnieszka Bielenin za działania edukacyjne i upowszechnieniowe skierowane do rolników oraz doradców rolniczych dotyczące ochrony bioróżnorodności gleb w Polsce;
• dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO, mgr Paweł Trzciński, dr Anna Lisek, mgr Edyta Derkowska, dr Beata Sumorok, mgr Sławomir Głuszek, mgr Mateusz Frąc, mgr Michał Przybył, mgr Krzysztof Weszczak za opracowanie i komercjalizacja bioproduktów mikrobiologicznych dla produkcji owoców i warzyw o walorach prozdrowotnych oraz dla poprawy żyzności gleb.
Wyhodowana w Instytucie Ogrodnictwa odmiana jabłoni ‘Ligol Red’ jest intensywnie rozmnażana przez uprawnione gospodarstwa szkółkarskie w oparciu o zawarte umowy licencyjne i sublicencyjne. Drzewka tej odmiany są już powszechnie dostępne w Polsce. Liczba zawieranych umów sublicencyjnych w latach 2016−2020 świadczy o ogromnym zainteresowaniu polskich szkółkarzy i sadowników tą odmianą.
Odmiana ‘Ligol Red’ posiada wszystkie cechy pozwalające na zwiększenie opłacalności i konkurencyjności produkcji jabłek w Polsce oraz lepsze zaopatrzenie rynku w wysokiej jakości owoce deserowe. Od kilku lat obserwuje się duże zainteresowanie uprawą odmiany ‘Ligol Red’. Sadownicy poszukują wysokiej jakości drzewek odmiany ‘Ligol Red’ na podkładkach karłowych, pozwalających na zakładanie intensywnych sadów towarowych z obsadą 2500–4000 drzew na 1 ha. Jabłka odmiany ‘Ligol Red’ mają dużą szansę stać się naszym towarem eksportowym na rynki zagraniczne.
System HortiOchrona jest internetowym systemem wspierającym integrowaną ochronę roślin ogrodniczych przed agrofagami, przeznaczonym dla osób związanych z produkcją ogrodniczą. Obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z ochroną roślin ogrodniczych, jest powszechnie dostępny i bezpłatny, doskonale wpisuje się w strategię cyfryzacji rolnictwa. Propaguje dążenia do przestrzegania przez rolników Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej i kładzie nacisk na promocję integrowanych metod ochrony, co stanowi element „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012−2020″. System oparty jest na wynikach badań naukowych prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa oraz informacjach pochodzących z różnych źródeł. Obecnie uwzględnia on takie gatunki roślin ogrodniczych jak: jabłoń, cebula, róża szklarniowa, truskawka, marchew, żywotnik zachodni ale jest on ciągle rozbudowywany.
źródło: INHORT
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Przemyt z Ukrainy do Polski środków ochrony roślin!

W marcu jak w… deszcz, śnieg, wiatr i słońce – czego się spodziewać w pogodzie.