w

MRiPS nie uwzględniło wszystkich cudzoziemców do pracy w sadownictwie

Przypominamy, że w związku z brakiem pracowników w rolnictwie ZSRP wystosował apel do Minister Maląg o zmiany w przepisach.

Zwrócił się miedzy innymi o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian prawnych takich jak zatrudnienie w rolnictwie pracowników na uproszczonych warunkach (istotne jest pominięcie testu rynku pracy) z nowych kierunków migracji zarobkowej np. Uzbekistan, Nepal, Indie.

W odpowiedzi na pismo, zawierające postulaty w zakresie wprowadzenia ułatwień w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało nas, że nie rozważano dotychczas rozszerzenia o Uzbekistan, Nepal lub Indie katalogu państw, dla których mogłyby być stosowane uproszczone zasady w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

W ramach grupy roboczej ds. oceny ryzyka migracyjnego koordynowanej przez MSWiA, z udziałem m.in. MRiPS, analizowane są obecnie możliwości wskazania państw, dla których mogłyby być stosowane uproszczone zasady w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Obecnie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad nową ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców, której celem jest dalsze usprawnienie procedur w zakresie dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy.

Najważniejszymi założeniami projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców są m.in.: pełna cyfryzacja, która przyczyni się do usprawnienia i uproszczenia postępowań w sprawach udzielania zezwoleń na pracę i oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców, likwidacja testu rynku pracy, czy doprecyzowanie warunków udzielania zezwolenia na pracę cudzoziemca.

  • źródło: polskiesadownictwo.pl
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Generalnie Sadownictwo jest do zaorania

Jakie stawki w 2022 roku za wynajem miejsca do przechowywania jabłek ?