w ,

Morawiecki i Kowalczyk o działaniach dla polskiej wsi w ramach Polskiego Ładu

Dbanie o dobro polskiego rolnictwa to jeden z głównych celów rządu. Chcemy, aby wieś była coraz bardziej rozwinięta, konkurencyjna i bogatsza. Dlatego, dla ponad 95 proc. gospodarstw rolnych zapewnimy dopłaty do hektara takie same lub większe, niż średnia w UE. Walczymy także z problemami polskich rolników, takimi jak ASF czy wzrost cen. Dzięki Tarczy Antyinflacyjnej, zmniejszą się m.in. koszty produkcji rolnej poprzez obniżenie VAT i akcyzy na paliwa oraz VAT na nawozy – informowali na Kongresie Morawiecki i Kowalczyk.

Polska wieś konkurencyjna w UE

„Jesteśmy zawsze z polskimi rolnikami. Użyjemy wszystkich możliwych środków, żeby polska wieś była wsią zwycięstwa na jednolitym rynku europejskim” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas VIII Kongresu Rolnictwa RP. „Polski rolnik musi posiadać jak najlepsze warunki do gospodarowania” – dodał.

Aby zapewnić konkurencyjność polskiemu rolnictwu na unijnym rynku, rząd zapewni dopłaty do hektara, takie same lub większe, niż średnia w Unii Europejskiej. Rozwiązanie to będzie dotyczyło 95-97 proc. gospodarstw rolnych. Będziemy także realizować programy dla rolnictwa związane z Krajowym Planem Odbudowy, bez czekania na zgodę UE w tej sprawie. Chodzi tu np. o program dotyczący małych zbiorników retencyjnych na wsi, do których budowy rząd dopłaci 15 tys. zł. Wystąpiliśmy już także do Komisji Europejskiej z wnioskiem o możliwość dopłat z budżetu państwa do nawozów dla polskich rolników.

Działania dla polskiej wsi w ramach Polskiego Ładu 

Rząd nieustannie wspiera rolników i aktywnie pracuje na ich rzecz w Unii Europejskiej. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej wynegocjowaliśmy 32 mld euro. Korzystne działania realizujemy także poprzez program Polski Ład, który zakłada szereg pozytywnych zmian dla rolników.

 •  Uproszczenia prawne dla rolników

Wprowadzimy zmiany, które uwolnią wiejską działalność gospodarczą poprzez zmniejszenie wymagań biurokratycznych. Budynki gospodarcze do 300 m2 będzie można stawiać na podstawie prostego zgłoszenia. Uruchomione zostanie także jedno e-okienko dla rolnika – nie będzie on musiał tracić czasu na biurokrację i dostanie możliwość realizacji wszystkich spraw urzędowych przez Internet. Uwolnimy ponadto rolniczy handel detaliczny.

 • Więcej ziemi dla rolników

Zbudowaliśmy centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi. Na wirtualnej mapie Polski będzie można sprawdzić, które działki rolne są dostępne do dzierżawy lub kiedy kończy się umowa dzierżawy. Nowoczesny i przejrzysty system dzierżawy przyspieszy udostępnianie ziemi rolnikom.

 • Ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym

Nowa ustawa wesprze i ochroni gospodarstwa rolne. Znajdzie się w niej szereg nowoczesnych rozwiązań, które:

 • dają gwarancję uzyskania dochodu przez rodzinne gospodarstwa rolne – stworzymy Fundusz Gwarancyjny Gospodarstw Rodzinnych,
 • chronią rolników przed wyzyskiem i lichwą,
 • wspierają finansowo dzieci i młodzież uczęszczające do szkół rolniczych,
 • chronią gospodarstwa rodzinne przed likwidacją z powodu egzekucji komorniczych, gwarantują uwzględnianie potrzeb rolników przy projektowaniu nowych inwestycji na gruntach rolnych i zapewniają, że wieś będzie przede wszystkim miejscem produkcji rolniczej,
 • wzmacniają dzierżawy rolnicze.
 • Wspieranie edukacji i drogi zawodowej w rolnictwie

Każdy uczeń szkoły rolniczej otrzyma stypendium w wysokości 250 zł miesięcznie. Zachęty dla młodych adeptów rolnictwa będą szansą na profesjonalizację gospodarowania.

 • Wsparcie informatyzacji gospodarstw

Przeznaczymy ponad 750 mln zł na zakup sprzętu i oprogramowania wzmacniającego cyfryzację rolnictwa. Rolnicy otrzymają wsparcie na zakup i montaż nowoczesnego sprzętu IT i oprogramowania wspierającego prowadzenie gospodarstwa.

Dobre lata dla polskiego rolnictwa 

Ostatnie lata to wiele ważnych działań rządu, które wzmocniły kondycję polskiego rolnictwa.

 • Rosnące dochody mieszkańców wsi

Przez ostatnie lata dochody rodzin mieszkających na wsi rosły w tempie 3 razy szybszym niż w latach 2011-2015. Każdy mieszkaniec wsi ma do dyspozycji średnio o 500 zł więcej niż w 2015 r. Zmniejsza się też dystans do miast – aż o 14 punktów procentowych spadła różnica między dochodem, którym rozporządzają mieszkańcy miast i wsi.

 • Świetne wyniki eksportu

Polska eksportuje coraz więcej produktów rolno-spożywczych – od 2015 r. nastąpił wzrost o 44 proc. Oznacza to, że każdego roku rósł średnio o 8 proc. Pomimo pandemii Polska zanotowała nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 11,6 mld euro w 2020 r. To najlepszy wynik od przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r.

 • Wsparcie rolnictwa

Zwiększyliśmy dofinansowanie do paliwa rolniczego z 86 do 100 zł i podnieśliśmy limit w Rolniczym Handlu Detalicznym z 20 tys. do 40 tys. zł. W latach 2018 i 2019 rolnicy bardzo mocno odczuli skutki suszy. Nie zostali jednak sami z tym problemem. Rząd wypłacił rekordowe środki pomocowe o wartości 4,5 mld zł. Nigdy wcześniej w Polsce nie było tak dużej pomocy.

Do początkowo załączonego programu 200 mln zł na walkę z ASF dodaliśmy dodatkowe wsparcie w budżecie 2021 r. w wysokości 650 mln zł. W ostatnich latach wprowadziliśmy także prawną ochronę ziemi przed sprzedażą.

 • Inwestycje w rozwój wsi

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczyliśmy 9 mld zł na inwestycje w gminach wiejskich. Przywróciliśmy także blisko 4 tys. linii autobusowych. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wypłaciliśmy 6,5 mld zł wsparcia na inwestycje w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

 • Lepsza kondycja finansowa gmin wiejskich

O 28 proc., do poziomu blisko 76 mld zł wzrosła suma wydatków majątkowych inwestycyjnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Dzięki temu, suma inwestycji w mniejszych gminach wyniosła już niemal tyle samo, co suma inwestycji w gminach miejskich.

VIII Kongres Rolnictwa RP

Kongres został zorganizowany przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, które powstało w 2007 r. z inicjatywy Sławomira Izdebskiego. OPZZRiOR zrzesza coraz więcej członków i rozwija swoją działalność. Aktywnie działa na rzecz polskich rolników, reprezentując ich interesy przed władzą oraz organizacjami rolniczymi i producentami.

źródło: GOV.PL

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Premier Morawiecki do rolników: Obniżamy ceny nawozów

W 2021 roku ulubionymi owocami Polaków, były jabłka i truskawki.