w

KRIR: Konieczne wydłużenie terminów stosowania nawozów naturalnych

W piśmie z dnia 27 października 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka, w związku z upływającymi terminami pozwalającymi na stosowanie nawozów przewidzianymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu”  o wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnych do 30 listopada br. na gruntach ornych.

Wielu rolników sygnalizuje, że niekorzystne warunki atmosferyczne występujące w tym roku, spowodowały przesuniecie w czasie wiele zabiegów agrotechnicznych oraz uniemożliwiły stosowanie nawozów w przewidzianym przez rozporządzenie terminie, dlatego przedłużenie możliwości wywożenia nawozów naturalnych jest konieczne.

Źródło: KRIR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pogoda na pierwszy tydzień listopada

W Rosji otworzono kompleks o wydajność sortująco-pakującej ponad 250 ton dziennie