w , ,

Jakie znaczenie ma krzem dla upraw sadowniczych? 5 powodów – dlaczego należy stosować krzem!

Krzem w postaci monomerów kwasu ortokrzemowego powstałego na bazie amorficznej ziemi okrzemkowej jest jedyną przyswajalną przez rośliny i zwierzęta formą tego pierwiastka. Jest on rozwiązaniem problemów degradacji spowodowanej przez susze, nadmierne okresowo opady, wiosenne przymrozki, zakwaszenie i zasolenie gleby, mutujące patogeny, wreszcie skutki używania coraz większej ilości środków chemicznych.

Najważniejsze cechy krzemu organicznego (Perma-Guard Agro) to:

ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO

Zaopatrzenie roślin w krzem powoduje znaczny rozwój sytemu korzeniowego zwłaszcza korzeni długo i trzeciorzędowych, co bezpośrednio przekłada się na większe pobieranie składników pokarmowych oraz wody. Ponadto wysycenie czapeczki stożka wzrostu krzemem sprawia, że korzenie łatwiej przerastają zwięzłą glebę. Większy i lepiej rozbudowany system korzeniowy, to również silniejszy rozwój nadziemnej części rośliny (w trakcie badań na burakach cukrowych w 2018 roku ustalono iż biomasa liści buraków była większa o 32,1%).

KORZYSTNIE ODDZIAŁUJE NA GLEBĘ

Krzem organiczny zawarty w produktach Perma-Guard Agro poprawia wykorzystanie przez roślinę azotu, fosforu i potasu. W przypadku dwóch ostatnich dzieje się tak, ponieważ monomery kwasu ortokrzemowego (najmniejsze z możliwych związków krzemu) odblokowują unieruchomione w glebie składniki, zwiększając tym samym ich dostępność, nawet w niskim pH. Nawożenie fosforowe można obniżyć o 40-60% bez uszczerbku dla plonu. Udowodniono nawet przypadki 6-krotnego zwiększenia dostępności fosforu. Z azotem sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ krzem organiczny sprzyja intensywnemu rozwojowi bakterii Azotobacter, które syntetyzują wolny azot z powietrza. Wnoszą one spore ilości azotu do bilansu nawożenia roślin. Stosując pełen program wsparcia krzemem można ograniczyć nawożenie NPK o 10-15%.

Warto podkreślić, że krzem jest jedynym składnikiem pokarmowym nie wykazującym antagonizmu względem innych składników pokarmowych dla roślin. Co więcej, to wyjątkowo “przyjazny” pierwiastek, który dobrze współpracuje z innymi składnikami pokarmowymi zwiększając ich pobieranie, a blokuje oddziaływanie metali ciężkich.

INTENSYFIKUJE FOTOSYNTEZĘ

Krzem organiczny Perma-Guard Agro zwiększa intensywność fotosyntezy. Co w połączeniu z wszystkimi wyżej wymienionymi czynnikami przekłada się na wyższy plon o lepszej jakości (wyrównanie owoców, lepsze wybarwienie).

Ponadto, ZumSil i AdeSil ulegają wbudowaniu w ściany komórkowe roślin zwiększając jednocześnie pobranie wapnia. Podnoszą w ten sposób mechaniczną odporność roślin na uszkodzenia. Co więcej, wzmacniając błony komórkowe opóźniają ich rozpad, co skutkuje długim „życiem pozbiorczym” płodów rolnych.

Co więcej, krzem organiczny Perma-Guard Agro umożliwia szybszy rozkład substancji aktywnych stosowanych w preparatach chemicznej ochrony roślin.

Krzem wpływa również na zwiększenie ilości związków bioaktywnych decydujących o wartości biologicznej produk- tów. W ramach zrealizowanych badań ustalono, że stosowanie preparatów Perma-Guard Agro w systemie rolnictwa ekologicznego pozwala uzyskać w owocach i warzywach wzrost zawartości witaminy C (o 30-40%), wzrost ogólnej zawartości flawonoidów (o 245%), a także 42% wzrost polifenoli w porównaniu z uprawami kontrolnymi. Badania wykonane w Zakładzie Żywności Ekologicznej SGGW w Warszawie.

USPRAWNIA GOSPODARKĘ WODNĄ

Zawarte w produkcie ZumSil monomery kwasu ortokrzemowego wykazują silną hydrofilowość. Jedna cząsteczka tego produktu potrafi związać jonowo nawet 20 cząstek wody. Ponadto zwiększenie grubości ściany komórkowej ogranicza transpirację roślin, a powstanie warstwy krzemowej na powierzchni liścia (pod kutykulą) stanowi dodatkową warstwę ochronną przed utratą wody z rośliny. W połączeniu ze zwiększonym pobraniem potasu – głównego składnika regulującego gospodarkę wodną rośliny, ZumSil i AdeSil pozwalają przetrwać roślinom nawet silne susze. Stosując AdeSil i ZumSil rocznie oszczędzamy 1-1,5 miliona litrów wody na 1 ha.

Co więcej, krzem organiczny Perma-Guard Agro żeluje wodę ograniczając dzięki temu szkody spowodowane przy- mrozkami wiosennymi – gdyż utrudnia powstawanie kryształków lodu w komórkach roślin. Ponadto wzmacnia błony komórkowe roślin, zwiększając ich odporność na destrukcyjne działanie niskich temperatur.

Tę właściwość mają wszystkie produkty krzemowe Per- ma-Guard Agro, ale płynny ZumSil działa najszybciej. Wystarczy zastosować 0,5-1l / ha ZumSilu na 3-4 dni przed przymrozkiem, a roślina silnie zwiększy swoją mrozoodporność wrażliwych młodych tkanek nawet przez ponad tydzień. Aplikacja jesienna również podnosi zimotrwałość ozimin. Badania na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie wykazały ochronę liści ogórka przed przemarzaniami do – 4oC.

SZKODNIKÓW I CHORÓB
Produkty Perma-Guard Agro wzmacniają ściany komór- kowe roślin utrudniając szkodnikom ich zniszczenie. Stwierdzono również, iż AdeSil stosowany nalistnie jest skuteczny w walce ze szkodnikami (np. mszycą czy tantnisiem krzyżowiaczkiem) mechanicznie niszcząc i wysuszając szkodniki.

Ponadto, na roślinach opryskanych ZumSilem, czy AdeSilem tworzy się elastyczna bariera ochronna w postaci warstwy krzemionki (tej samej, o której wspomniano przy omawianiu gospodarki wodnej), która zabezpiecza roślinę przed grzybami.

Co więcej, zaopatrzenie roślin w krzem organiczny podnosi aktywność komórek w zakresie wytwarzania swoistych przeciwciał – fitoaleksyn. W przypadku pojawienia się infekcji roślina jest w stanie bronić się zachowując zbliżony poziom fotosyntezy.

Bez zasilenia jej krzemem, asymilacja praktycznie zatrzymuje się. Jest to szczególnie cenna pomoc przede wszystkim w walce z mączniakami prawdziwymi, szarą pleśnią czy parchem jabłoni.

Natomiast pobudzenie wytwarzania fitoaleksyn w połączeniu z wysokim pH roztworu ZumSilu (pH 9,5-10,5) utrudnia rozwój strzępek grzybni.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Prognoza pogody na najbliższy tydzień 17-23.05.2021 r.

Zawierasz umowę dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną? SPRAWDŹ możliwe konsekwencje prawne!