w , , ,

Susza – jak przeciwdziałać stosując krzem organiczny

Susza zawsze jest problemem w rolnictwie. Pytanie tylko kiedy przyjdzie i z jakimi skutkami?

  • – Utrudni wschody wiosną i jesienią?
  • – Spowoduje problemy z zapyleniem?
  • – Ograniczy budowanie biomasy roślin i plonu?
  • – Dodatkowo zwiększy problem w przypadku zasolenia gleby?

Spośród wszystkich czynników limitujących plon roślin woda jest tym najważniejszym. W ostatnich latach to właśnie ten żywioł najsilniej daje o sobie znać. Jeśli spojrzymy na sumę opadów w ciągu roku to okazuje się, że z roku na rok jest ich coraz mniej. Jednak jeszcze większym problemem niż zmniejszenie ilości wody z nieba, jest nierównomierny rozkład opadów. Coraz częściej mam problem z wodą w miesiącach krytycznych dla kształtowania plonu.

Transpiracja to oddawanie wody przez rośliny w wyniku parowania. Współczynnik transpiracji mówi nam ile wody roślina zużywa w całym swoim okresie wegetacji do wytworzenia 1 kg suchej masy. Mowa tu zarówno o suchej masie plonu. W ciągu okresu wegetacji rośliny sadownicze i jagodowe zużywają aż 5,5 do 7,0 milionów litrów wody na hektar.          

Wyobraźmy sobie teraz oszczędność „zaledwie” 20% wody – które mogłoby posłużyć do wytworzenia plonu.

Dla optymalnego wzrostu i plonowania jabłoni (w naszych warunkach klimatycznych, tj. tamperatura, nasłonecznienie, wilgotność i wietrzność) wymagane jest około 600-700 mm opadów rocznie (1 mm opadu to 10 m3 wody/ha) – czyli 6-7 milionów litrów wody na hektar. Ważna jest nie tylko suma rocznych opadów, ale również ich rozkład w okresie wegetacji. Jabłonie mają wysokie potrzeby wodne, a ich maksimum przypada na okres od czerwca do sierpnia. W tym okresie dzienne potrzeby wodne to 4-4,5 mm opadów (tj. około 40 000 litrów wody na hektar).

Równomierne opady, oraz równomierne wspomagające nawadnianie zwiększa plony 15-30% (wg. badań IOS średnio o 5,9 t/ha). Widać jak wielkie znaczenie  ma woda w uprawie. Bardzo ważny jest w tym krzem organiczny, organizujący gospodarkę wodną w roślinie. Bo kiedy jest za sucho ogranicza transpirację. Kiedy zaś mamy nadmiar opadów, przy działaniu wyższej temperatury i ograniczonej przepuszczalności gleby, może powodować zastoiska wodne prowadzące do wypadania drzew. Przyczyną wypadania jest nie nadmiar wody, ale brak tlenu – korzenie drzew po prostu się „duszą”. Ratunkiem jest krzem organiczny.

Susza w maju i czerwcu ma istotny wpływ na ograniczenie wzrostu drzew, a susza w okresie sierpień – wrzesień ogranicza przede wszystkim wzrost owoców. 

W dzisiejszych czasach niedobory wody w sadach od czerwca do sierpnia wynoszą czasami 60-90 mm dziennie. Co przy suchej wiośnie jest ilością nie do odrobienia. Ratunkiem jest ZumSil i ograniczenie parowania wody o 20%.

Najlepszym sposobem zwiększenia pojemności wodnej gleby jesz zadbanie o poziom próchnicy w glebie. Związki próchniczne posiadają wysoką pojemność wodną. Zatrzymują ok 5 krotność wody względem swej wagi. Pojemność sorpcyjna związków próchnicznych przewyższa 4 – 12 razy pojemność części mineralnej. Z tego względu, próchnica odpowiada za 20 – 70% całkowitej pojemności sorpcyjnej gleby. Bez próchnicy gleba nie gromadzi wody, a bez wody nie ma mowy o rozpuszczalności związków pokarmowych wniesionych do gleby – szczególnie tych mineralnych.

Najlepszym sposobem doraźnego poprawienia gospodarki wodnej w roślinie jest nawożenie roślin krzemem. Chodzi tu jednak o krzem szybko dostępny i o silnych właściwościach hydrofilowych. Takie cechy posiada ZumSil preparat krzemowy organicznego pochodzenia. Z biogennych źródeł można uzyskać najmniejsze z możliwych związków krzemu rozpuszczalnego w wodzie. Ta związki nazywają się monomerami kwasu ortokrzemowego. 

Dzięki biogennemu pochodzeniu krzemu oraz wysokiej jego koncentracji w litrze produktu otrzymujemy nadzwyczajne właściwości żelowania wody. Okazuje się, że jedna cząsteczka ZumSilu potrafi związać aż 20 cząstek wody, podczas, gdy produkty syntetyczne zaledwie 3 cząsteczki. 

Nad wpływem dawki aktywnego krzemu, a odpornością na niedobór wody przeprowadzono już bardzo wiele badań. Wypływający z nich wniosek jest ciągle ten sam: im więcej aktywnego/dostępnego krzemu tym wyższe plony. Stosowanie ZumSilu daje możliwość uzyskania wyższej o 20-30% masy roślin w normalnych warunkach, a w latach wyjątkowego występowania stresu abiotycznego (bo roślinie jest za sucho, za mokro, za zimno, za gorąco, za wietrzne, bo ma niekorzystne warunki chemiczne, czy wegetatywne) jak przy korzystnych warunkach.

W powyższym świetle bardzo ważne jest zwracanie uwagi na faktyczną zawartość przyswajalnego krzemu w dostępnych na rynku preparatach krzemowych. ZumSil dzięki swojemu naturalnemu pochodzeniu zawiera najwięcej dostępnego dla roślin krzemu. Ta przewaga  w niektórych przypadkach jest kilkunastokrotna. 

Poniższa tabela przedstawia zawartość krzemu w postaci kwasu ortokrzemowego w gramach / litr.

Produkt Zawartość krzemu w % Zawartość krzemu w g/litr
Standard 1 0,60 6,00
Standard 2 17,00 22,10
Standard 3 2,50 25,00
ZumSil 30,00 390,00

Próchnica w glebie, nawadnianie, czy krzem?

Budowanie trwałej odporności gleby na suszę jest koniecznością każdego rolnika, jednak część z nich dysponuje nawadnianiem. Powstaje pytanie czy nawadnianie wystarczy. 

Tradycyjna technologia nawadniania nie zapobiega wysokim stratom wody (około  60-70%) powstałym wskutek ługowania, parowania i transpiracji. System nawadniania kroplowego, pomimo iż pozwala na obniżenie poziomu poboru świeżej wody przez zmniejszenie ługowania wody, nie wpływa na obniżenie parowania i transpiracji.     Dziś w zasięgu ręki dostępna jest nowa technologia (mająca za zadanie obniżenie potrzeb nawadniania) oparta na ZumSilu (kwas ortokrzemowy, pH 13) – biostymulatorze o dużej zawartości aktywnego krzemu. Rośliny przyswajają krzem w ilości większej niż pozostałe składniki odżywcze. Optymalizacja dostarczanego krzemu skutkuje zwiększeniem wagi i objętości korzeni oraz zwiększoną odpornością na zasolenie lub susze wszystkich roślin uprawnych.

Jak to robi krzem organiczny w warunkach stresu suszy i zasolenia?

Ogranicza skutki suszy przez Si za pomocą aż kilku mechanizmów:

– wzrost pobrania składników mineralnych

– modyfikacja wymiany gazowej

– wyrównanie ciśnienia osmotycznego

– redukcja stresu oksydacyjnego

– modyfikacja ekspresji genów

– regulacja kompatybilności substancji rozpuszczonych

– synteza fitohormonów

Nawożenie Si: rośliny pobierają zrównoważone i odpowiednie ilości składników. Podczas suszy roślina pobiera więcej fosforu i potasu, łagodząc niekorzystny efekt braku wody. Pobranie krzemu jest silnie skorelowane z pobieraniem potasu w warunkach deficytu wody.

Krzem w warunkach suszy – mechanizm działania:

– utrzymanie równowagi jonowej oraz równowagi osmotycznej rośliny;

– ochrona przed stresem oksydacyjnym (reaktywne formy tlenu);

– zmniejszenie toksyczności zasolenia w warunkach stresu solnego;

– regulacja wzrostu.

Rośliny nawożone krzemem w warunkach stresu solnego, zawierały o 40% wody więcej, niż rośliny bez nawożenia krzemem, współczynnik efektywności wodnej wzrósł o 17%. Większe uwodnienie roślin wynika również z hydrofilowej natury SiO2*nH2O. 

Nawożenie krzemem organicznym zwiększa zawartość wapnia w roślinie, składnika odpowiedzialnego za prawidłową przepuszczalność i selektywność błon komórkowych, utrzymanie struktury i funkcjonalności błon, zwiększa zawartość potasu w liściach.  W warunkach deficytu wody rośliny zwiększają masę części nadziemnych o 30 – 50% względem roślin nienawożonych krzemem. 

Nawożenie krzemem organicznym, powoduje utworzenie dodatkowej warstwy skondensowanej krzemionki w formie żelu poniżej zewnętrznej warstwy kutykularnej liścia. Następuje zmniejszenie transpiracji kutykularnej wody oraz przez aparaty szparkowe. Transpiracja ta wynosi nawet 90%. Rośliny o anatomicznie cienkiej zewnętrznej warstwie kutykuli w warunkach deficytu wody zwiększają reakcję na nawożenie krzemem. ZumSil powoduje lepsze wysycenie aparatów szparkowych, oraz buduje błonkę krzemionkową pomiędzy kutykulą i epidermą.  Zmniejszenie transpiracji wody może osiągnąć poziom 20 – 30%.

Nawożenie krzemem organicznym również zwiększa zawartość pierwiastka w okrywie nasiennej, zwiększając równomierność dojrzewania oraz zmniejszając intensywność transpiracji podczas dojrzewania o 20%.

Dobre zaopatrzenie roślin krzemem organicznym, zwiększa masę oraz objętość systemu korzeniowego o 20 – 200%, powodując wzrost gęstości systemu korzeniowego oraz powierzchnię kontaktu z glebą. Np. wzrost systemu korzeniowego w sadzonkach truskawki jest nawet 7 krotny (przedewszystkim rozbudowuje system korzeni drugo i trzecio – rzędowych.

Zaopatrzenie roślin w krzem organiczny umożliwia zmniejszenie ilości wody zużywanej do nawodniania o 20 – 30%.

Więcej na ten temat na dedykowanej przymrozkom stronie internetowej: https://www.rozwiazanie-problemu-suszy.pgagro.com/

Nie czekaj na suszę. Zastosuj ZumSil.

Media: pgagro.com 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sadowników ten widok bardziej martwi, niż napawa optymizmem

Stawki za zbiór truskawek z tuneli i szklarni