w , ,

Jakie temperatury mogą wytrzymać jabłonie w fazie nabrzmiewania pąków?

Nikogo nie zaskoczy stwierdzenie, że produkcja owoców w Polsce w dużym stopniu zależy od kaprysów pogody. Najbardziej przerażającym scenariuszem dla sadowników są wiosenne przymrozki, które mogą zniweczyć plony w fazie kwitnienia. Im silniejszy przymrozek, tym straty są większe.

Rodzaj przymrozku ma również wpływ na poziom uszkodzeń. Przymrozki radiacyjne, które występują podczas pogodnych i bezwietrznych nocy, są zazwyczaj mniej szkodliwe. Natomiast przymrozki adwekcyjne, którym towarzyszy silniejszy wiatr, mogą być zabójcze dla kwiatów.

Przykładowo, temperatura -2°C utrzymująca się przez 4 godziny podczas bezwietrznej nocy może powodować niewielkie uszkodzenia. Z kolei ta sama temperatura w połączeniu z silnym wiatrem może całkowicie zniszczyć kwiaty.

Jak prezentuję się wytrzymałość jabłoni na mróz / przymrozek w fazie nabrzmiewania pąków? 

Ogólnie rzecz biorąc, jabłonie w fazie nabrzmiewania pąków mogą wytrzymać temperatury do -5°C. Przy niższych temperaturach istnieje ryzyko uszkodzenia pąków, co może prowadzić do zmniejszenia plonów.

foto: źródło: biolchim.pl

Tabela prezentuje tempertaurę (oC) w której istniej duże  prawdopodobieństwo na wystąpienie uszkodzeń (wg Angibaust).

Wytrzymałość jabłoni na mróz/przymrozek w fazie nabrzmiewania pąków zależy od kilku czynników, m.in.:

  • Odmiany:

    • Odmiany zimowe są bardziej odporne na mróz niż odmiany letnie. Przykładowe odmiany zimowe to: Jonagold, Ligol, Gala, Golden Delicious.
    • Odmiany jesienne mają umiarkowaną odporność na mróz. Przykładowe odmiany jesienne to: Szampion, Gloster, Lobo, Rubinola.

Sadownicy stosują różne metody ochrony sadów przed przymrozkami, m.in.:

  • Zraszanie – woda, zamarzając na kwiatach, uwalnia ciepło i chroni je przed mrozem.
  • Ogrzewanie – sadownicy wykorzystują nagrzewnice, które ogrzewają powietrze w sadzie.
  • Okrywanie – krzewy i drzewa owocowe można okrywać specjalnymi agrowłókninami.

Walka z wiosennymi przymrozkami to stały element pracy sadowników. Niestety, żadna z metod ochrony nie jest w 100% skuteczna. Dlatego tak ważne jest, aby sadownicy byli ubezpieczeni od strat spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

UDOSTĘPNIJ

Temperatura przy gruncie może spaść nawet do -11°C.

Maksymalne kwoty pomocy de minimis