w , ,

Sadowniku właśnie ruszyły ubezpieczenia z dopłatą! Duże zmiany w ubezpieczeniach! Nie odkładaj polisy na później!

W kwestii ubezpieczeń upraw, czeka sadowników wiele zmian. Skontaktowaliśmy się z ekspertem ubezpieczeń Panem Damianem Wrzesień, aby dowiedzieć się więcej w kwestii aktualizacji.

1. Od kiedy – do kiedy sadownicy powinni ubezpieczyć swoje uprawy? Jaki czas mają na złożenie wniosków i opłacenie ubezpieczenia?

W bieżącym sezonie JESIEŃ 2023 sprzedaż ubezpieczeń upraw ruszyła 25 września. Należy pamiętać, że do 65% składki ubezpieczeniowej rolnik może uzyskać dopłaty z budżetu państwa, budżet ten jest ograniczony i zawsze istnieje ryzyko, że w przypadku wyczerpania budżetu rolnik będzie musiał pokryć całą składkę. Dlatego nie warto odkładać decyzji o zawarciu polisy. W umowie ubezpieczenia mają zastosowanie okresy 14 dni karencji w przypadku ubezpieczenia od ryzyka szkód spowodowanych przez grad, przymrozki wiosenne, powódź oraz suszę. Warto o tym pamiętać i odpowiednio wcześnie wykupić polisę.

Wśród sadowników najpopularniejsze są ubezpieczenia od ryzyka gradu. W latach poprzednich rolnicy ubezpieczali swoje sady w sezonie wiosennym. W tym roku możemy ubezpieczyć przyszłoroczne plony już teraz, istnieje duże ryzyko, że w przypadku wyczerpania dotacji w sezonie jesiennym, nie ubezpieczymy sadu z dotacją na wiosnę 2024.

 2. Ile wynosi dopłata państwa do ubezpieczenia?

W tym roku producenci rolni, decydując się na ubezpieczenie swoich upraw mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 65% składki, dokładna kwota dotacji jest zależna od ubezpieczanej uprawy. Ważne, że rolnik nie musi wypełniać dodatkowych dokumentów, aby uzyskać środki. Towarzystwo ubezpieczeniowe automatycznie pomniejszy składkę o dotację.

3. Czy ubezpieczenia są konieczne przy Integrowanej produkcji lub uzyskaniu płatności bezpośrednich ?

Sadownicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk. (Można rozwinąć)

4. Czy sadownicy muszą ubezpieczyć całą powierzchnie gospodarstwa, czy mogą wybrać dany obszar?

Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw: zbóż, rzepaku, rzepiku, kukurydzy, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od co najmniej jednego z ryzyk: powódź, susza, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Oznacza to, że właśnie te ryzyka wchodzą w zakres obowiązkowego ubezpieczenia z dotacją, pozostałe ryzyka wymienione w Ustawie tj. deszcz nawalny, huragan, lawina, obsuniecie się ziemi, piorun należą również do ubezpieczeń dotowanych, lecz są dobrowolne. Obowiązek uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw.

5. Ile wynoszą opłaty za ubezpieczenie np 1 hektara sadu jabłoniowego, gruszowego, upraw jagodowych typu truskawki, borówki?

Cena uzależniona jest od wielu czynników np. wydajność uprawy, cena produktu, lokalizacja, klasa gleby, czy zakresu polisy. Za posiadanie ubezpieczenia budynków rolnych,  w sezonie wiosennym 2023 można  skorzystać ze specjalnej zniżki na ubezpieczenie.

6. Jak wygląda wypłata odszkodowania.

Aktualnie hektar sadu jabłoniowego możemy ubezpieczyć na 58 800 zł ( zakładając wydajność 42tony/ha i cenę 1400 zł/tona). W przypadku wystąpienia szkody należy bezzwłocznie powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe, które oceni wartość szkody.

Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez gradobicie  obejmuje:

  1. a) ilościowe ubytki plonów w ubezpieczonych uprawach rolnych,
  2. b) straty jakościowe w owocach roślin sadowniczych,  truskawkach, chmielu, tytoniu, słomie roślin włóknistych, wiklinie oraz w jadalnych częściach warzyw,
  3. c) zniszczenie lub zmniejszenie wartości roślin nie plonujących, takich jak: drzewa i krzewy (z wyłączeniem szkółek), rozsada roślin i kwiatów,
  4. d) całkowite zniszczenie roślin w szkółkach;

Ustalenia wysokości szkody w ubezpieczonych uprawach rolnych dokonuje przedstawiciel w obecności ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnionej.

7. Jak wygląda możliwość wnoszenia opłaty : jednorazowa / ratalna ?

Jest wiele możliwości i co ważne dużą część składki można odroczyć i zapłacić po zbiorach.

  • jednorazowo,
  • w ratach półrocznych,
  • w ratach elastycznych, ustalonych indywidualnie z rolnikiem  np. pierwsza rata w wysokości ok. 15% w ciągu 14 dni od zawarcia polisy  a pozostała płatność nawet 11 miesięcy później

Więcej na temat ubezpieczeń upraw oraz możliwości ich finansowania dowiecie się Państwo w bezpośrednim kontakcie z agentem:

Damian Wrzesień

[email protected]

Tel. 725 047 062

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stawki za jabłka Golden w grupach producentów – 25 września

Inteligentna stacja pogodowa dla sadowników